// Kadry i płace  

Dokumentacja pracownicza

w świetle stanowisk UODO, SN,PIP, MPRiT

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

 • Poznasz składowe dokumentacji pracowniczej
 • Zilustrujemy proces zmiany postaci dokumentacji pracowniczej
 • Poznasz okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z archiwizacją dokumentacji pracowniczej

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz składowe dokumentacji pracowniczej
 • Zilustrujemy proces zmiany postaci dokumentacji pracowniczej
 • Poznasz okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z archiwizacją dokumentacji pracowniczej

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR 
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - podział dokumentacji pracowniczej
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki
 4. Skierowanie na badania – pesel czy data urodzenia, archiwizacja skierowań i orzeczeń lekarskich
 5. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)
 6. Dane osobowe a ZFŚS – dane szczególnie wrażliwe
 7. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 8. Forma i warunki umowy o pracę - problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 9. Wypowiedzenie zmieniające/ porozumienie zmieniające – jakim dokumentem możemy zmienić rodzaj umowy o pracę
 10. Archiwizacja w aktach osobowych wypowiedzenia zmieniającego w przypadku nie złożenia i złożenia odmowy przyjęcia nowych warunków umowy o pracę
 11. Świadectwo pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki
 12. Część D Akt osobowych – archiwizacja dokumentów, zacieranie kary po roku nienagannej pracy
 13. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - główny podział
 14. Ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie
 15. Ewidencja czasu pracy dla pracowników pracujących zdalnie
 16. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 17. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie z postaci elektronicznej
 18. Ewidencja odzieży roboczej przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 19. Sposoby potwierdzania obecności w pracy przez pracowników pracujących zdalnie
 20. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne dla pracowników
 21. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 22. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 23. Warunki przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

Iwona Wołkiewicz
Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.

Obecnie pracuje jako wykładowca na Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Współpracując z Infor prowadzi szkolenia internetowe (Inforakademia), jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej. Prowadzi także szkolenia zamknięte dla konkretnych firm zarówno z sektora publicznego jak też z sektora prywatnego. Doradza jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proponuje szereg praktycznych rozwiązań usprawniających pracę w dziale kadr.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #dokumentacjapracownicza #prawopracy

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie papierowej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Lunch
  wliczony w cenę
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną