// Kadry i płace  

Dokumentacja pracownicza

w świetle stanowisk UODO, SN,PIP, MPRiT

Cel szkolenia

 • Poznasz składowe dokumentacji pracowniczej
 • Zilustrujemy proces zmiany postaci dokumentacji pracowniczej
 • Poznasz okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z archiwizacją dokumentacji pracowniczej

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz składowe dokumentacji pracowniczej
 • Zilustrujemy proces zmiany postaci dokumentacji pracowniczej
 • Poznasz okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z archiwizacją dokumentacji pracowniczej

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR 
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 1. Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej - podział dokumentacji pracowniczej
 2. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data zawarcia stosunku pracy
 3. Kontynuacja dokumentacji pracowniczej / obowiązek założenia nowej dokumentacji pracowniczej – szczególne przypadki
 4. Skierowanie na badania – pesel czy data urodzenia, archiwizacja skierowań i orzeczeń lekarskich
 5. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny)
 6. Dane osobowe a ZFŚS – dane szczególnie wrażliwe
 7. Kopiowanie i przechowywanie dokumentów w dokumentacji pracowniczej – jakie dokumenty mamy prawo kopiować a jakie dokumenty przyjmujemy od pracownika tylko do wglądu
 8. #444444;">Zmiany dotyczące umów o pracę: rodzaje umów o pracę, zmiany dotyczące umów na okres próbny, obowiązek podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony, zmiany w podstawowych zapisach w umowie o pracę 
 9. #444444;">Informacja o warunkach zatrudnienia - zmiany dotyczące nowych informacji przekazywanych pracownikowi w związku z zatrudnieniem 
 10. Wypowiedzenie zmieniające/ porozumienie zmieniające – jakim dokumentem możemy zmienić rodzaj umowy o pracę
 11. Archiwizacja w aktach osobowych wypowiedzenia zmieniającego w przypadku nie złożenia i złożenia odmowy przyjęcia nowych warunków umowy o pracę
 12. Świadectwo pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej, archiwizacja świadectwa pracy – szczególne przypadki
 13. Część D Akt osobowych – archiwizacja dokumentów, zacieranie kary po roku nienagannej pracy
 14. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - główny podział
 15. Ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie
 16. Ewidencja czasu pracy dla pracowników pracujących zdalnie
 17. Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 18. Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie z postaci elektronicznej
 19. Ewidencja odzieży roboczej przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 20. Sposoby potwierdzania obecności w pracy przez pracowników pracujących zdalnie
 21. Zmiana postaci dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne dla pracowników
 22. Przechowywanie dokumentów wytworzonych elektronicznie w przypadku prowadzenia papierowych akt osobowych
 23. Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej (PIT2, zwolnienia chorobowe, potrącenia komornicze itp.)
 24. Warunki przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie papierowej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Lunch
  wliczony w cenę
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną