// E-learning - Samokształcenie  

E-learning / Wybrane transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Szkolenie zalicza 8h samokształcenia biegłego rewidenta

I. Wprowadzenie do zagadnień prawnych w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 1. Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
 2. Niespójność definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa w regulacjach prawnych
 3. Cechy charakterystyczne zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle ustaw podatkowych
 4. Zorganizowana część przedsiębiorstwa w orzecznictwie

II. Transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa w świetle prawa handlowego i cywilnego

 1. Sprzedaż / zbycie ZCP (k.c.)
 2. Aporty ZCP (k.s.h.)
 3. ZCP  w podziałach spółek (k.s.h.)

III. Ujęcie transakcji ZCP w księgach rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości

 1. Rodzaje transakcji z ujęciem ZCP
 2. Podstawy prawne rozliczeń transakcji
 3. Ustalenie właściwej metody rozliczenia transakcji
 4. Charakterystyka metody nabycia
 5. Charakterystyka metody łączenia udziałów
 6. Zestawienie różnic w rozliczeniu transakcji metodą nabycia i metodą łączenia udziałów
 7. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa – zagadnienia praktyczne
 8. Sprzedaż/zakup ZCP
 9. Ujęcie ZCP w transakcjach podziału spółek
 10. Ujęcie rachunkowe leasingu ZCP
 11. Ujęcie rachunkowe dzierżawy ZCP

IV.  Ujęcie transakcji ZCP zgodnie z MSR/MSSF

 1. Regulacje MSR dotyczące rozliczania przejęcia ZCP
 2. Kontrola według MSSF10
 3. Przejęcie kontroli
 4. Identyfikacja i wycena aktywów przejmowanych
 5. Przekazana zapłata
 6. Koszty związane z przejęciem
 7. Wartość firmy zgodnie z MSSF 3
 8. Wycena kapitałów udziałowców nie sprawujących kontroli
 9. Utrata wartości firmy
 10. Warunkowe i dodatkowe płatności za przejęcie
 11. Nabycie po okazyjnej cenie – zasady ustalania zysku
 12. Rozliczenie przejęć w przypadku przejęcia kontroli bez zapłaty
 13. Rozliczanie skutków przejęć wieloetapowych i częściowych
 14. Technika ujęcia ZCP (analogia do ujęcia jednostki zależnej w sprawozdaniu   skonsolidowanym MSR 22)
 15. Zmiany we własności, które nie wywołują utraty kontroli
 16. Utrata kontroli nad wcześniej kontrolowana jednostką zależną
 17. Przyporządkowanie strat przejętych jednostek na udziały nie sprawujące kontroli
 18. Podsumowanie: ujęcie transakcji ZCP według MSR/MSSF

V. Transakcje dotyczące zorganizowanej części przedsiębiorstwa w prawie podatkowym

 1. Aport ZCP - aspekty podatkowe
 2. Sprzedaż ZCP - aspekty podatkowe
 3. Dzierżawa ZCP - aspekty podatkowe

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane dostępowe do platformy szkoleniowej oraz dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Każde zgłoszenie potwierdzamy mailowo.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić po otrzymaniu maila potwierdzającego rejestrację na szkolenie e-learningowe.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o.Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz nazwę szkolenia.

Dostęp do sieci Internet oraz przeglądarka internetowa:

 • Chrome,
 • Firefox,
 • Safari,
 • Edge,
 • Internet Explorer
 • Opera

Platforma E-learingowa działa także przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych.

 • Mobile Safari,
 • Google Chrome.

Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji. 

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po ukończeniu kursu e-learningowego należy wypełnić ankietę ewaluacyjną, wymaganą przy szkoleniach elearningowych tak samo jak i przy szkoleniach stacjonarnych, zgodnie z wytycznymi KRBR. Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej. Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

 • w sprawach technicznych: helpdesk@pkfpolska.pl
 • w sprawach merytorycznych: skorzystaj z formularza poniżej.

TAGI: #elearning

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną