// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Excel dla zaawansowanych z elementami Visual Basic

Cel szkolenia

Excel dla zaawansowanych z elementami Visual Basic przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela. Pracując na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel nie zawsze wykorzystujemy jego ogromne możliwości analityczne, przetwarzania dużej ilości danych, wspomagania podejmowania decyzji, czy automatyzacji rutynowych czynności. 

Jeśli nurtują Cię pytania typu: 

 • Jak analizować w Excelu informacje z systemu informatycznego firmy?
 • Jak zautomatyzować wiele powtarzających się czynności w arkuszu?
 • W czym mogą pomóc tabele i wykresy przestawne?
 • Jak scalać i konsolidować dane pochodzące z różnych arkuszy?
 • Kiedy warto użyć dodatków Excela, w tym również Solvera?

Odpowiedź znajdziesz uczestnicząc w dedykowanym szkoleniu.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy:

 • będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane
 • zapoznają się z zaawansowanymi technikami korzystania z programu Microsoft Excel co uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną
 • przez cały czas zajęć biorą w nich aktywny udział,  wykonując szereg praktycznych ćwiczeń, a nabyte umiejętności mogą zastosować w swojej pracy zawodowej natychmiast po ukończonym szkoleniu

Adresaci szkolenia

 • Wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy z zakresu Excela z elementami Visual Basic

 1. Excel kiedyś i dziś – historia rozwoju programu, wersje, różnice i cechy wspólne, Porównanie wersji Excela 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019
 2. Typy plików Excela, konwersje plików
 3. Optymalna „personalizacja” programu Excel do pracy
 4. Spojrzenie na funkcje Excela, kategorie, składanie funkcji (np. INDEKS<->PODAJ.POZYCJĘ, PRZESUNIĘCIE<->ILE.NIEPUSTYCH))
 5. Dane zewnętrzne, typy danych, źródła danych, budowanie kwerend, zapisywanie i edycja kwerend, analiza danych zewnętrznych
 6. Technologie pobierania danych ze źródeł zewnętrznych (źródła danych Excela, kwerendy baz danych, wykorzystanie modułu MS Query, pobieranie danych w formacie XML)
 7. Import i analiza danych  z plików tekstowych do Excela.
 8. Narzędzia filtrowania, sortowania, sum pośrednich w analizie danych. Elementy formatowania warunkowego. Sprawdzanie poprawności danych (walidacja danych)
 9. Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych w oparciu o różne źródła danych, własne pola obliczeniowe, grupowanie danych, niestandardowe formatowanie danych w tabelach przestawnych
 10. Stosowanie tabel przestawnych jako narzędzia analizy danych biznesowych
 11. Zaawansowana analiza danych w tabeli przestawnej, sposoby przedstawiania i analiza danych, pola obliczeniowe, korzystanie  z funkcji WEŹDANETABELI, rola fragmentatora w tabeli przestawnej, wykresy przestawne
 12. Formatowanie warunkowe w tabeli przestawnej
 13. Prezentacje danych, wykresy, wykresy złożone, wykresy przebiegu w czasie
 14. Wykorzystanie nazw lokalnych i globalnych ważnych na jednym skoroszycie
 15. Reguły i zasady postępowania w razie konfliktów między nazwami i innymi elementami dokumentów Excela
 16. Tworzenie i stosowanie nazw do zakresów znajdujących się na kilku arkuszach
 17. Nazwy dynamiczne, nazwy krzyżowe i ich wykorzystanie w arkuszach obliczeniowych i wykresach
 18. Formatowanie warunkowe, warianty zastosowań
 19. Ochrona arkusza, ochrona skoroszytu, walidacja danych
 20. Formuły, formuły zagnieżdżone, formuły tablicowe, stałe liczbowe w tablicach
 21. Funkcje macierzowe, przykłady zastosowań
 22. Użycie sum warunkowych według różnych kryteriów
 23. Tabele danych, analiza danych w tabeli
 24. Funkcje bazodanowe, przykłady zastosowań praktycznych, dobór kryteriów, alternatywa i koniunkcja kryteriów
 25. Narzędzia inspekcji formuł, szacowanie formuł, sprawdzanie błędów, okno czujki
 26. Automatyzacja obliczeń za pomocą funkcji budowanych przez użytkownika, korzystanie z nich w innych arkuszach, tworzenie dodatków.
 27. Optymalizacja rozwiązań złożonych problemów za pomocą dodatku Solver
 28. Przyspieszenie pracy dzięki szablonom
 29. Tworzenie formularzy elektronicznych w Excelu, wykorzystywanie w formularzach elementów sterujących (listy, listy rozwijalne, przyciski, pokrętła)
 30. Wykorzystanie modułu  Visual Basic  - Narzędzia z paska
 31. Główne elementy okna edytora VBA
 32. Podstawowe zasady bezpieczeństwa – poziom zabezpieczeń, komunikaty, ostrzeżenia, makrowirusy
 33. Zasady tworzenia makr w czasie nagrywania
 34. Lokalizacja i dostępność makra
 35. Makra z odwołaniami względnymi (wykonujące czynności od komórki aktywnej) oraz bezwzględnymi (wykonujące czynności w tych samych komórkach)
 36. Wykonywanie, przerywanie i śledzenie wykonania programu
 37. Różne sposoby uruchamiania (przyciski, pasek narzędzi, polecenia w kartach wstążki)
 38. Dzielenie długich makr na procedury, planowanie nagrywania dla optymalnego odtwarzania makra, testowanie makr
 39. Wykorzystanie modułu Visual Basic do tworzenia funkcji wykorzystywanych w zaawansowanych obliczeniach, tworzenie dodatków Excela
 40. Wykorzystanie modułu Microsoft Visual Basic do projektowania zaawansowanych obiektów, budowy własnych aplikacji w Excelu
 41. Konsolidacje danych, opcje konsolidacji, edycja łączy arkuszy
 42. Organizacja pracy z programem Excel w sieci komputerowej: jednoczesna praca wielu użytkowników na jednym arkuszu, łączenie arkuszy i skoroszytów za pomocą sieci komputerowej, scalanie danych z wielu arkuszy
 43. Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy
 44. Graficzna prezentacja danych za pomocą wykresów (wykresy złożone, wykresy prezentujące wiele serii danych, analiza trendu na wykresie, wykresy niestandardowe, wykresy oparte o dane z tabel przestawnych, wykresy przebiegu w czasie), „dynamika wykresu w Excelu”

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną