// Bezpieczeństwo i analiza danych  

MS EXCEL ŚREDNIO ZAAWANSOWANY

Cel szkolenia

Poznaj nowe możliwości programu Excel. Dowiedz się jak praktycznie zastosować Excela w codziennej pracy aby ułatwić i przyśpieszyć najczęściej wykonywane zadania.

 1. Formuły:
  • Nazywanie komórek i zakresów
  • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
  • Adresowanie z innych arkuszy, wykorzystywanie nazwanych zakresów
  • Funkcje logiczne: LUB, ORAZ
  • Funkcje daty i czasu
  • Funkcje tekstowe
  • Funkcja warunkowa JEŻELI
  • Sumy warunkowe
  • Funkcje: WYSZUKAJ.PIONOWO, WYSZUKAJ.POZIOMO
  • Funkcja TRANSPOZYCJA
  • Szybka analiza
 2. Nazywanie komórek:
  • Pole nazwy
  • Nazwij z zaznaczenia
  • Nazwy dynamiczne
  • Szybka nawigacja
  • Czytelność formuł
 3. Formatowanie warunkowe:
  • Automatyczne formatowanie w zależności od wartości
  • Zarządzanie regułami
  • Modyfikowanie standardowych reguł
 4. Tabele przestawne i wykresy przestawne:
  • Tworzenie tabel przestawnych
  • Obliczenia
  • Sortowanie i filtrowanie
  • Tworzenie wykresów przestawnych
  • Formatowanie
 5. Obiekt TABELA:
  • Tworzenie i formatowanie tabel
  • Dynamiczny nazwany zakres
  • Konwertowanie na zakres
 6. Walidacja danych:
  • Sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych
  • Listy rozwijane
  • Wiadomość wejściowa, rodzaje ostrzeżeń
 7. Sortowanie danych i filtry:
  • Sortowanie wg wartości
  • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)
  • Autofiltr, filtrowanie z podziałem na typy danych
  • Sortowanie i filtrowanie z użyciem kolorów i ikon
 8. Listy niestandardowe:
  • Wypełnianie dnia tygodnia, miesiącami
  • Tworzenie własnych list niestandardowych
  • Sortowanie wg listy niestandardowej
 9. Narzędzia danych:
  • Konsolidacja danych
  • Usuń duplikaty
  • Konspekt i grupowanie
 10. Sumy częściowe:
  • Narzędzie tworzące konspekt
 11. Sprawdzanie i poprawianie formuł:
  • Odwołanie cykliczne i ustawianie liczby iteracji obliczeń
 12. Praca z wykresami:
  • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych
  • Formatowanie wykresów z galerii i ręcznie
  • Tworzenie szablonów
 13. Zarządzanie skoroszytami:
  • Tworzenie szablonów
  • Odnośniki między skoroszytami (naprawianie łączy do plików)
  • Właściwości pliku, inspekcja dokumentu kompatybilność
 14. Współdzielenie plików:
  • Zarządzanie zmianami
  • Ochrona zakresów skoroszytów i arkuszy
 15. Import danych:
  • Prosty import z bazy danych
  • Import danych z pliku tekstowego
 16. Analiza wielowymiarowa (WHAT IF ANALISIS):
  • Szukaj wyniku
  • Menedżer scenariuszy

 

TAGI: #exceldlasredniozaawansowanych #excel

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną