// Prawo, Compliance, AML  

Identyfikacja i komercjalizacja praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznej wiedzy służącej do identyfikacji i późniejszej komercjalizacji własności intelektualnej opracowanej bądź nabytej przez przedsiębiorstwa lub inne podmioty. W szczególności szkolenie ma na celu ukazanie praktycznych aspektów transferu wiedzy i technologii oraz ochrony praw własności intelektualnej. Po szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili samodzielnie ocenić czy wytwarzane dobra mogą korzystać z ochrony prawnej i w jaki sposób można je zabezpieczyć.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz sposoby i formy ochrony własności intelektualnej
 • Dowiesz się jak skuteczne nabywać praw własności intelektualnej od pracowników, współpracowników i podwykonawców
 • Powiemy jak stosować aktywną obronę praw własności intelektualnej
 • Poznasz aspekty związane ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę w kontekście własności intelektualnej wykorzystywanej w świecie wirtualnym (Sztuczna inteligencja, NFT i Metaverse)

Adresaci szkolenia

 • Branża kreatywna- agencje i domy medialne
 • Sektor FMCG
 • Pracownicy działów innowacji oraz B+R
 • Sektor e-commerce
 • Szkolnictwo wyższe

 1. Formy ochrony własności intelektualnej
 2. Własność przemysłowa a własność intelektualna – omówienie zakresu i czasu trwania ochrony praw
 3. Ochrona know-how
 4. Transfer i komercjalizacja wiedzy – rodzaje, metody i narzędzia
 5. Skuteczne nabywanie praw własności intelektualnej od pracowników, współpracowników i podwykonawców
 6. Umowy licencyjne oraz ich praktyczne zastosowanie
 7. Ochrona własności przemysłowej w praktyce w aspekcie zwalczania nieuczciwej konkurencji
 8. Sztuczna inteligencja, NFT oraz Metaverse a ochrona praw własności intelektualnej

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #wlasnoscintelektualna #ochronywlasnosciintelektualnej #wlasnoscprzemyslowa #ochronaknowhow

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 5h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną