// Zarządzanie  

Integracja i synergia procesów w organizacji

Cel szkolenia

Wiele firm szuka sposobów na usprawnianie przedsiębiorstwa, aż w pewnym momencie arsenał dostępnych metod wyczerpuje się. Żeby odnosić sukcesy w szybko zmieniającym się świecie trzeba zacząć działać zwinnie. Dowiedz się jak łączyć tworzenie wartości w procesie produkcyjnym ze zwinnością całej organizacji. Poznaj model organizacji, który pozwoli Ci zrozumieć jak efektywnie połączyć ludzi, procesy i narzędzia. Dowiedz się jak planować optymalnie operacje i je standaryzować dzięki zdolnościom biznesowym. Na koniec dowiesz się jak wszystko spaja kultura organizacyjna.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz model organizacji, który pomaga w ogarnięciu złożoności, upraszczaniu operacji, standaryzacji, poprawie efektywności.
 • Dowiesz się jak w zwinny sposób zmieniać firmę – łącząc NPD, operacje i zmiany strategiczne.
 • Poznasz 11 zasad efektywnych organizacji.
 • Dowiedz się jak przełożyć strategię na inicjatywy strategiczne oraz jak strumień wartości dostarcza strategię.
 • Dowiesz się jaki model operacyjny jest najbardziej efektywny w Twojej organizacji.
 • Zilustrujemy model operacyjny przedsiębiorstwa z użyciem modelu Milky Way.
 • Dowiesz się jak zwinnie połączyć usprawnienia ze strumieniem tworzenia wartości.
 • Poznasz 4 typy kultur organizacyjnych.
 • Zidentyfikujesz widoczne atrybuty swojej kultury.
 • Dowiesz się jak znaleźć ambasadorów zmian.
 • Dowiesz się jakie role zespołowe powinieneś obsadzić, żeby zespół działał efektywnie.

Adresaci szkolenia

Kadra zarządzająca wyższego i średniego szczebla, a także pracownicy biorący udział w zarządzaniu procesami w organizacji.

1. Wstęp

 • Dlaczego integracje się nie udają
 • Rodzaje integracji (black box, grey box, white box)
 • Stopnie integracji
 • Perspektywy integracji, które przynoszą oszczędności i poprawę efektywności (procesy, kultura, klient, aplikacje i technologia, zarabiania i wzrostu, dostawcy,  produkty/usługi, zdolności wspierające (IT, prawne, FK, HR, ..))

 

2. Zwinny proces organizacji projektu

 • Jak zorganizować projekt, żeby dostarczał wartość i pozwalał na elastyczne zmiany związane z realizacją strategii
 • Przegląd zwinnych metod zarządzania zespołami i projektami
 • Zasady architektury (jaką firmą chcesz być)

 

3. Planowanie strategiczne

 • Kontekst strategiczny
 • Określenie celów strategicznych i KPI w Balanced Scorecard
 • Jak szacować korzyści/koszty z wdrożenia strategii
 • Model biznesowy
 • Identyfikacja strumienia dostarczania wartości

 

4. Bazowy i docelowy model operacyjny

 • Mapa produktów i usług
 • Podróż klienta
 • Model tworzenia wartości
 • Międzyfunkcyjny model zdolności biznesowych (ludzie, procesy, aplikacje)
 • Podejście do projektowania aplikacji wspierających operacje
 • Ocena bazowych zdolności biznesowych (ludzie, procesy, aplikacje)
 • Docelowy model operacyjny - Milky Way

 

5. Planowanie wdrożenia

 • Mapa cieplna zdolności biznesowych
 • Jak zdefiniować strumienie rozwojowe, które zmieniają operacje
 • Ryzyka projektowe
 • Plan wdrożenia

 

6. Kultura organizacyjna

 • Połączenie kultury i strategii
 • Atrybuty kultury (widoczne i niewidoczne)
 • Przywództwo
 • Ambasadorowie zmian w organizacji
 • Transformacja ról

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Skontaktuj się z nami