// Zarządzanie  

KPI - kluczowe czynniki efektywności organizacji

Cel szkolenia

Czy można efektywnie zwymiarować organizację? Czy da się przewidzieć wskaźnikami to co się zdarzy i zarządzać tym co się zdarzy? – od strategii do operacji.

W trakcie mini – wykładów i warsztatów uczestnicy będą mogli poznać techniki, narzędzia pozwalające na zaplanowanie celów, miar i czynników sukcesu organizacji na poziomie strategii i działalności operacyjnej oraz przećwiczyć podejścia do definiowania celów i KPI w oparciu Strategiczną Kartę wyników (Balanced Score Card) oraz podejście Hoshin Kanri – „Catchball” - od wizji i strategii do planów operacyjnych / od planów operacyjnych do wizji i strategii. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • poznasz techniki oraz narzędzia pozwalające na zaplanowanie celów, miar i czynników sukcesu organizacji na poziomie strategii i działalności operacyjnej
 • przećwiczysz na przykładach definiowanie celów i KPI w oparciu Strategiczną Kartę wyników (Balanced Score Card)
 • dowiesz się jak uniknąć najczęstszych błędów oraz jak wdrożyć proces naprawczy

Adresaci szkolenia

 • Managerowie oraz Dyrektorzy,
 • Członkowie kadry zarządzającej
 • Pracownicy startupów zainteresowani tematem KPI

1. Planowanie i mierzenie efektywności organizacji – wprowadzenie:

KPI w strategii
KPI w procesach
KPI w projektach

2. Efektywność strategiczna organizacji – mierzenie efektywności w oparciu Strategiczną Kartę Wyników (Balanced Score Card) i podejście Hoshin Kanri (Lean management):

Perspektywa finansowa 
Perspektywa klienta 
Perspektywa procesów
Perspektywa rozwoju

3. Efektywność w działalności operacyjnej BAU – „Business as usual”

Cele procesów i wskaźniki efektywności dla wybranych procesów organizacji
Optymalizacja KPI i KSF (Critical Success Factor) w czasie – dlaczego warto się skupić na jednym i jakim wskaźniku, a nie 20 na raz
Dane i systemy – podstawa do zarządzania KPI w organizacji

4. Efektywność w rozwoju organizacji – projekty strategiczne i KPI:

Cele procesów i wskaźniki efektywności projektów w organizacji – macierz decyzyjna 
Optymalizacja KPI i KSF (Critical Success Factor) w projektach

5. Ustalenie KPI to nie wszystko – system monitorowania i kaskadowanie KPI o organizacji – „Catchball” thinking

Wskaźniki strategiczne i operacyjne 
Plany realizacji KPI
Systemy i dane wspierające 
Monitorowanie KPI i weryfikacja na podstawie danych

6. Podsumowanie warsztatu w formule START, STOP, KONTYNUJEMY

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną