// Podatki  

Kontrola podatkowa - jak przygotować się do kontroli podatkowej, aby spać spokojnie?

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej, pozwalające właściwie przygotować się do kontroli przedsiębiorstwa. 

Dodatkowo zostaną omówione prawa i obowiązki podatnika w czasie kontroli. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz pojęcie i procedurę należytej staranności
 • Dowiesz się z jakimi rodzajami kontroli może spotkać się przedsiębiorca
 • Poznasz prawa i obowiązki kontrolowanego podatnika
 • Zrozumiesz jak wyniki kontroli mogą wpłynąć na odpowiedzialność karno-skarbową
 • Dowiesz się jak przygotować się do kontroli podatkowej

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi
 • Przedsiębiorcy
 • Pracownicy działów podatkowych, księgowych i finansowych

1. Z jakimi rodzajami kontroli może spotkać się przedsiębiorca?
     • Czynności sprawdzające
     • Kontrola podatkowa
     • Kontrola celno-skarbowa
     • Postępowanie podatkowe
2. Prawa i obowiązki podatników w czasie kontroli
3. Procedura należytej staranności jako element zabezpieczający podatnika
4. Wynik kontroli a ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej – na co zwrócić uwagę?
 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną