// Finanse i rachunkowość  

Lean Financial

Cel szkolenia

Zapoznanie z zasadami tworzenia i działania efektywnych systemów zarządzania finansami przedsiębiorstwa, przedstawienie podstawowych metod i technik Lean Finance.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • Poznanie narzędzi, które pomogą zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami wdrożeń Lean Management
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów

Adresaci szkolenia

 • Menedżerowie i specjaliści pragnący poszerzyć wiedzę i kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania finansami firmy,  prokosztowego myślenia o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Właściciele firm poszukujący odpowiedzi na pytanie jak przynieść wymierne oszczędności swojej firmie

1. Wprowadzenie do koncepcji szczupłego zarządzania organizacją

2. Podstawowe zasady efektywnych finansów  (Lean Financial)

3. Pojęcie i cel Lean Financial

4. Podstawowe zasady nowoczesnego zarządzania finansami

5. Podstawowe narzędzia szczupłej rachunkowości zarządczej w aspekcie controllingu 

 • Lean Management
 • Lean  Financial

6. Rachunek kosztów celu (Target costing)

7. Rachunek permanentnej redukcji kosztów (Kaizen costing)

8. Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości

9. Zasady i struktura rachunku wyników strumienia wartości

10. Rachunek kosztów cech i charakterystyk produktu

11. Metody szczupłych finansów wspomagających  zarządzanie relacjami klient-odbiorca

12. Wykorzystanie w zarządzaniu finansami zasad 5 S

13. Rozwiązywanie problemów w organizacji (5 WHY)

14. Case study

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną