// Kadry i płace  

Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawimy spektrum praktycznej wiedzy na temat narzędzi ochrony przed zjawiskami mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Przedstawimy sposoby postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk w miejscu pracy oraz w jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed mobbingiem w miejscu pracy.

Dodatkowo analizie zostaną poddane orzecznictwa sądowe dotyczące mobbingu i dyskryminacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz zasady prawa pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji
 • Zilustrujemy proces procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem procedury antymobbingowej, interpretowania zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
 • Wyższa kadra kierownicza
 • Kierownicy liniowy
 • Koordynatorzy zespołów
 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działów personalnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy

 1. Zasada niedyskryminacji na każdym etapie zatrudnienia i ustania stosunku pracy 
  • Pytania do kandydata  w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych
  • Otwarty katalog dyskryminacji
  • Nierówne traktowanie a dyskryminacja
  • Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją
 2. Mobbing w miejscu pracy
  • Przejawy mobbingu
  • Jakie działania powinien podjąć pracodawca w przypadku zgłoszenia pracownika do pracodawcy  o niezgodnym z zasadami współżycia społecznego zachowaniu innych pracowników
  • Dochodzenie od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, nie tylko po rozwiązaniu umowy o pracę ale także w trakcie trwania stosunku pracy
  • Kroki pracodawcy przeciwdziałające mobbingowi
  • Procedura antymobbingowa i dyskryminacyjna
 3. Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją i mobbingiem, konsekwencje dla pracodawcy naruszenia zasad równego traktowania, odpowiedzialność związana z kodeksem pracy, kodeksem karnym, kodeksem cywilnym
  • Roszczenia z tytułu dyskryminacji
  • Roszczenia z tytułu mobbingu
 4. Orzecznictwo sądowe dotyczące dyskryminacji i mobbingu

Iwona Wołkiewicz
Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.

Obecnie pracuje jako wykładowca na Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Współpracując z Infor prowadzi szkolenia internetowe (Inforakademia), jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej. Prowadzi także szkolenia zamknięte dla konkretnych firm zarówno z sektora publicznego jak też z sektora prywatnego. Doradza jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proponuje szereg praktycznych rozwiązań usprawniających pracę w dziale kadr.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #mobilng #prawpracy #kodekspracy

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 3h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną