// Kadry i płace  

Mobbing i nierówne traktowanie w miejscu pracy

Cel szkolenia

Podczas szkolenia przedstawimy spektrum praktycznej wiedzy na temat narzędzi ochrony przed zjawiskami mobbingu, molestowania i dyskryminacji. Przedstawimy sposoby postępowania w przypadku ujawnienia takich zjawisk w miejscu pracy oraz w jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed mobbingiem w miejscu pracy.

Dodatkowo analizie zostaną poddane orzecznictwa sądowe dotyczące mobbingu i dyskryminacji.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz zasady prawa pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji
 • Zilustrujemy proces procedury antymobbingowej i antydyskryminacyjnej
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z przygotowaniem procedury antymobbingowej, interpretowania zachowań mobbingowych i dyskryminacyjnych

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
 • Wyższa kadra kierownicza
 • Kierownicy liniowy
 • Koordynatorzy zespołów
 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działów personalnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy

 1. Zasada niedyskryminacji na każdym etapie zatrudnienia i ustania stosunku pracy 
  • Pytania do kandydata  w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych
  • Otwarty katalog dyskryminacji
  • Nierówne traktowanie a dyskryminacja
  • Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją
 2. Mobbing w miejscu pracy
  • Przejawy mobbingu
  • Jakie działania powinien podjąć pracodawca w przypadku zgłoszenia pracownika do pracodawcy  o niezgodnym z zasadami współżycia społecznego zachowaniu innych pracowników
  • Dochodzenie od pracodawcy odszkodowania z tytułu mobbingu, nie tylko po rozwiązaniu umowy o pracę ale także w trakcie trwania stosunku pracy
  • Kroki pracodawcy przeciwdziałające mobbingowi
  • Procedura antymobbingowa i dyskryminacyjna
 3. Roszczenia pracownicze w związku z dyskryminacją i mobbingiem, konsekwencje dla pracodawcy naruszenia zasad równego traktowania, odpowiedzialność związana z kodeksem pracy, kodeksem karnym, kodeksem cywilnym
  • Roszczenia z tytułu dyskryminacji
  • Roszczenia z tytułu mobbingu
 4. Orzecznictwo sądowe dotyczące dyskryminacji i mobbingu

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #mobilng #prawpracy #kodekspracy

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 3h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną