// Obligatoryjne  

Moduł 29 Obowiązki i odpowiedzialność biegłego rewidenta w zakresie wykrywania

i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Zwiększenie praktycznej umiejętności biegłego rewidenta w zakresie realizacji obowiązków i biegłego rewidenta w zakresie wykrywania i ujawniania oszustw podczas badania sprawozdań finansowych oraz umiejętności stosowania procedur badania nakierowanych na ich wykrywanie.

Pogłębienie praktycznych umiejętności zaprojektowania i wdrożenia reakcji na oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.

Szkolenie zalicza 8h kształcenia obligatoryjnego

 1. Wprowadzenie
 2. Wymogi prawne
 3. Sprawozdanie z czwartej fazy oceny dokonywanej przez Grupę Roboczą ds. Przekupstwa w Międzynarodowych Transakcjach Handlowych
 4. Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
 5. Reakcja na oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem
 6. Ocena dowodów badania
 7. Brak możliwości kontynuowania zlecenia przez biegłego rewidenta
 8. Pisemne oświadczenia
 9. Komunikowanie się z kierownictwem i osobami sprawującymi nadzór
 10. Dokumentacja
 11. Kontrola wewnętrzna
 12. Sprawdzian wiadomości

Krystian Kosiorek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Biegły rewident nr 13802. Posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów. Doświadczenie zawodowe w zakresie badań sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości finansowej zdobywał w renomowanych firmach audytorskich. Zawodowo związany z PKF Consult. Przeprowadza badania rocznych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości jak również MSSF.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną