// Podatki  

Podatek VAT w Niemczech

-Niemiecki system podatkowy

Cel szkolenia

Niemiecki system podatkowy - szkolenie, którego celem jest przedstawienie kluczowych aspektów praktycznych związanych ze stosowaniem niemieckich regulacji. Szczególny nacisk położony będzie na podatki w Niemczech, które obejmują dostawę towarów oraz usług, jak i kwestie zwolnień podatkowych. Omówiona zostanie problematyka odliczenia podatku naliczonego, jak i zagadnienia formalne związane z wypełnianiem deklaracji podatkowych m.in. takich jak należny podatek VAT w Niemczech. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dowiesz się jak wygląda rejestracja VAT w Niemczech - omówione zostaną obowiązki dokumentacyjno–ewidencyjne
 • Powiemy czym różnią się podatki niemieckie i polskie, w kwestii odwrotnego obciążenia
 • Zapoznasz się z zakresem zwolnień przedmiotowych
 • Poznasz obowiązki niemieckiego podatnika w zakresie rozliczania importu usług
 • Omówimy wydatki nie dające prawa do odliczenia VAT w Niemczech

Adresaci szkolenia

 • Przedsiębiorcy
 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi
 • Osoby potrzebujące uporządkować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności w Niemczech, a także poznać ryzyka i szanse wynikające z niemieckich przepisów
 • Pracownicy centrum rozliczeniowego obsługujący zagranicznych klientów

 1. Wprowadzenie 
  • Niemiecki system podatkowy a ustawa VAT - struktura i schemat stosowania przepisów
  • Przepisy wykonawcze
  • Wyjaśnienia ministerstwa finansów
   • UStAE
   • Pisma BMF
  • Orzecznictwo
 2. Miejsce opodatkowania 
  • Dostawa towarów
   • Dostawa towarów z transportem
   • Dostawa towarów bez transportu
   • Werklieferung vs. dostawa z montażem
   • pozostałe
  • Usługi
   • Usługi dla przedsiębiorców
   • Usługi dla osób prywatnych
   • Schemat oceny miejsca wykonania usługi
   • VAT – owski zakład podatkowy
 3. Zwolnienia podatkowe 
  • WDT
  • Eksport
  • Transport towarów
  • Usługi pośrednictwa
  • Usługi medyczne i opiekuńcze
  • Usługi finansowe
  • Transakcje związane z nieruchomościami
  • Rezygnacja ze zwolnienia podatkowego
 4. Obowiązek podatkowy, odwrotne obciążenie
  • Podstawa opodatkowania
  • Moment podatkowy
  • Obowiązek podatkowy
  • Odwrotne obciążenie
   • Podstawowe zasady odwrotnego obciążenia w Niemczech
   • Odwrotne obciążenie vs. VAT – owski zakład podatkowy
  • Korekta podatku należnego
 5. Przepisy szczegółowe 
  • Transakcje łańcuchowe, transakcje trójstronne
  • Sprzedaż wysyłkowa
  • Usługi na nieruchomościach
 6. Prawo do odliczenia podatku naliczonego 
  • Warunki odliczenia
   • Przypisanie podatku naliczonego do transakcji opodatkowanej
   • Faktura
    • Elementy składowe
    • korekta i skutki korygowania faktur
    • Kiedy nie potrzebujemy faktury
  • Brak prawa do odliczenia
  • Odliczenie częściowe
 7. Obowiązki deklaracyjne i dokumentacyjne 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 4h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną