// Podatki  

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Niemczech

- Niemiecki system podatkowy

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z zasadami i przepisami dotyczącymi rozliczania podatków dochodowych w prawodawstwie niemieckim. W trakcie zajęć omówione zostaną mi.in. rodzaje przychodów, dochód oraz koszty uzyskania przychodu, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z procedurami potrzebnymi do sprawnego poruszania się w niemieckich regulacjach podatkowych. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zapoznasz się z przepisami dotyczącymi rozliczania podatków dochodowych
 • Dowiesz się jakie są kwoty wolne od podatku i ulgi na dzieci
 • Zdobędziesz wiedzę o opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń

Adresaci szkolenia

 • Przedsiębiorcy
 • Dyrektorzy finansowi
 • Księgowi
 • Osoby potrzebujące uporządkować swoją wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności w Niemczech, a także poznać ryzyka i szanse wynikające z niemieckich przepisów
 • Pracownicy centrum rozliczeniowego obsługujący zagranicznych klientów

 1. Obowiązek podatkowy osób fizycznych w Niemczech 
  • Nieograniczony obowiązek podatkowy
   • Miejsce zamieszkania
   • Pobyt stały
  • Ograniczony obowiązek podatkowy
  • Obowiązek podatkowy w Polsce
  • Rezydencja podatkowa vs. obowiązek podatkowy
   • Rezydencja podatkowa w świetle polskiej ustawy PIT
   • Rezydencja podatkowa w świetle UPO
 2. Rodzaje przychodów 
  • Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej
  • Przychody z umowy o prace
  • Przychody kapitałowe
  • Przychody z nieruchomości
 3. Dochód, koszty uzyskania przychodu 
  • Przychód podatkowy
  • Koszt uzyskania przychodu w przypadku uzyskiwania przychodów
   • z pracy najemnej
   • z nieruchomości
   • kapitałowych
  • Niepodatkowe koszty uzyskania przychodu
  • Przypisanie dochodu do właściwego okresu
 4. Sonder Ausgaben, Außergewöhnliche Belastungeen 
  • Uwzględnienie ubezpieczeń zdrowotnych, chorobowych
  • Ubezpieczenie rentowe
  • pozostałe
 5. Dzieci - ulgi i uwzględnienie w deklaracji 
  • Kindergeld
  • Ulga podatkowa na dzieci
  • Koszty wykształcenia
 6. Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
  • Jak funkcjonuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • Gdzie należy opodatkować dochody
 7. Opodatkowanie podatkiem od wynagrodzeń 
  • Płatnik podatku od wynagrodzeń
  • Klasy podatkowe i inne cechy wpływające na podatek od wynagrodzeń
 8. Obowiązek deklaracyjny 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 4h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną