// Zarządzanie   // Prawo, Compliance, AML  

Nowoczesne GRC w świetle wymogów nadzoru nad instytucjami finansowymi

- wiedza i praktyka biegłego rewidenta

Cel szkolenia

Szkolenie uświadamia najwyższe kierownictwo organizacji, decydentów, pracowników którzy w swojej karierze zawodowej rozważają wyższe stanowiska zarządcze o powadze zagadnień governance, risk management i compliance (GRC). Wiedza zdobyta na szkoleniu przekłada się na poprawę dojrzałości wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa, lepszego zrozumienia synergii i relacji zarządzania strategicznego oraz nadzoru właścicielskiego. Wartościowe szkolenie dla przyszłych inwestorów, członków rad nadzorczych, pretendentów na stanowiska w zarządzie.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat nowoczesnego nadzoru właścicielskiego, władztwa korporacyjnego.
 • Poznanie sposobów postępowania we wdrażaniu rekomendacji nadzorczych dot. relacji właścicielskich i zarządczych.
 • Uczestnik dowie się jak planować, projektować, wdrażać, utrzymywać i dokumentować zasady GRC.
 • Pokażemy jak budować środowisko zarządzania ryzykiem i zgodnością.
 • Uzyska umiejętność reagowania na zagrożenia ładu organizacyjnego.

Adresaci szkolenia

 • Prawnicy
 • Kierownicy oraz dyrektorzy działów
 • Członkowie Rady Nadzorczej
 • Menedżerowie
 • Wszyscy pracownicy, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat etyki, zgodności, ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem
 • Pracownicy zamierzający zajmować się w przyszłości doskonaleniem procesów wewnętrznych organizacji

 1. Governance-Risk-Compliance – geneza, definicja, koncepcja
  • Akty prawne i ich transpozycja w wewnętrzne procedury
  • Ład wewnętrzny, korporacyjny, biznesowy - zakres
  • Ład informatyczny, nowoczesne technologie mające wpływ na sprawozdanie finansowe
 2. GRC a zapisy Rekomendacji H – cechy wspólne, różnice, zastosowanie w praktyce
  • Struktura właścicielska
  • Etapy rozwoju korporacyjnego
  • Rada Nadzorcza, Zarząd – blaski i cienie współpracy. Systemy i funkcje wewnętrzne
 3. Zapisy Rekomendacji Z – analiza, implementacja w struktury i procesy firmy
 4. Wpływ na cechy sprawozdania finansowego
 5. Odporność organizacji
  • Jak rozpoznać rzeczywiste I „fikcyjne” GRC
  • Praktyki instytucji nadzorowanych
  • Dobre praktyki GPW – projekt 2021 – możliwości implemetacyjne w spółkach indeksów WIG20, WIG40, WIG80
 6. Zarządzanie ryzykiem
  • Metodologia, organizacja dokumentacja
  • Rodzaje ryzyk (kategoryzacja, pomiar, mechanizmy kontrolne)
 7. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem
 8. Przykłady ryzyk mających wpływ na sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego
 9. Compliance
  • Zarządzanie zgodnością (compliance)
  • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
  • Cechy funkcje, metodyka compliance
 10. Organizacja GRC w przedsiębiorstwie
 11. Dokumentacja compliance – jakie praktyki i dokumenty świadczą o istnieniu rzeczywistego systemu zarządzania zgodnością
 12. GRC – narzędzia informatyczne
 13. GRC – błędy w projektowaniu
 14. Praktyki międzynarodowe
 15. Doświadczenia praktycznego wdrażania GRC w instytucjach międzynarodowych

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #grc

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną