// Bezpieczeństwo i analiza danych  

Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną

Intellectual property management

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie koncepcji zarządzania własnością intelektualną (intellectual property management) ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów  transferu wiedzy i technologii oraz ochrony własności przemysłowej. Po szkoleniu jego uczestnicy będą potrafili samodzielnie opracować system zarządzania i ochrony własności intelektualnej.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz koncepcję zarządzania własnością przemysłową
 • Zdobędziesz umiejętność wyboru i zastosowania umów licencyjnych w transferze wiedzy i technologii
 • Poznasz metody i narzędzia komercjalizacji oraz transferu wiedzy i technologii
 • Dowiesz się jakie są sposoby i formy ochrony własności przemysłowej/intelektualnej
 • Powiemy jak zastosować właściwe procedury ochrony własności przemysłowej/intelektualnej

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy średniego i wyższego szczebla zarządzania
 • Pracownicy Działu Finansowego
 • Pracownicy Działu B+R
 • Pracownicy Działu Prawnego
 • Pracownicy Działu Innowacji

 1. Koncepcja zarządzania własnością przemysłową
 2. Własność przemysłowa a własność intelektualna
 3. Transfer i komercjalizacja wiedzy i technologii – rodzaje, metody i narzędzia
 4. Specyfika umów licencyjnych i ich zastosowanie w praktyce
 5. Ochrona własności przemysłowej w praktyce
 6. Patenty na wynalazki
 7. Wzory użytkowe
 8. Wzory przemysłowe
 9. Znaki towarowe
 10. Wojny patentowe w Polsce i na świecie
 11. Studia przypadków

T.Szambelan.jpg
Tomasz Szambelan

Adwokat, Senior Associate w jednej z największych kancelarii w Warszawie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i działa na rzecz klientów z sektora farmaceutycznego, FMCG i dóbr luksusowych. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i patentów oraz doradza w sprawach dotyczących postępowań w przedmiocie praw własności intelektualnej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i EUIPO. Posiada duże doświadczenie w zakresie prawa autorskiego, umów przenoszących prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych, a także doradza w sprawach zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną