// Prawo, Compliance, AML  

Ochrona sygnalistów

- jak przygotować się do zmian?

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Do 17 grudnia 2021 r. wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, powinny implementować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów). 

Niestety polska ustawa nie została przyjęta na czas! 

Podmioty prawne sektora publicznego, a także podmioty prawne sektora prywatnego, na rzecz których pracę wykonuje od 250 osób, są zobowiązane wprowadzić, w swoich organizacjach, skuteczny system zgłaszania naruszeń. 

Na tym nie koniec zmian, albowiem do 17 grudnia 2023 r. ten sam obowiązek będzie czekał podmioty prawne, na rzecz których pracę wykonuje od 50 do 249 osób.

A jakie rozwiązania, w tym zakresie, przewiduje projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa? 

Najnowszy projekt polskiej ustawy zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia! W jaki sposób należy się przygotować, do wdrożenia wymienionych w niej obowiązków, aby zdążyć w określonym terminie? 

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy nabędą praktycznej wiedzy dotyczącej wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń. Zapoznają się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także polskim projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Usystematyzujesz wiedzę z zakresu tzw. Whistelblowing
 • Uchronisz swoją organizację przed nieprawidłowym wdrożeniem systemu zgłaszania naruszeń
 • Nabędziesz  praktyczną wiedzę dotyczącą wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń
 • Zapoznasz się z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także polskim projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Adresaci szkolenia

 • Członkowie Zarządów,
 • Menedżerowie
 • Pracownicy działów:
  • Compliance
  • prawnego
  • kontroli wewnętrznej
  • audytów
  • bezpieczeństwa
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w temacie tzw. Whistleblowing.

 1. Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.
 2. Rodzaje naruszeń prawa podlegające zgłoszeniu.
 3. Status prawny sygnalisty.
 4. Czy sygnaliście należy zapewnić poufność czy anonimowość?
 5. Zakaz działań odwetowych na osobach dokonujących zgłoszeń.
 6. Ochrona osób dokonujących zgłoszeń, a także osób pomagających w dokonaniu zgłoszenia oraz osób powiązanych ze zgłaszającym.
 7. Środki ochrony przed działaniami odwetowymi.
 8. Obowiązek ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 9. Zasady wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 10. Obowiązkowe zapisy regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.
 11. Efektywny proces zgłaszania naruszeń w organizacji.
 12. Prawidłowe wyznaczenie osób przyjmujących zgłoszenia w organizacji.
 13. Narzędzia zapewniające skuteczny system zgłaszania naruszeń prawa.
 14. Dostępne kanały zgłaszania naruszeń prawa.
 15. Katalog kar przewidzianych za naruszenie przepisów projektowanej ustawy.

Mirosława Zachaś - Lewandowska

Menadżerka z 17-letnim doświadczeniem zawodowym w instytucji finansowej. Przez prawie 14 lat, jako Członek Zarządu, odpowiedzialna za dostosowywanie procedur i procesów z zakresu m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, zasad ładu korporacyjnego, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. W całym okresie pracy zawodowej przygotowywała i prowadziła szkolenia wewnątrz organizacji, w celu wdrażania nowych pracowników oraz usystematyzowania wiedzy i sprawnego wprowadzania wszystkich zmian. W okresie pracy zawodowej uczestniczyła w 60 szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Zdobyta dzięki nim wiedza i wymiana doświadczeń przyczyniała się do pozytywnej oceny instytucji obowiązanej przez kontrolujące ją podmioty. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #ochronasygnalistow #WHISTLEBLOWING #

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną