// Prawo, Compliance, AML  

Ochrona sygnalistów z perspektywy przedsiębiorców, z uwzględnieniem członków grup kapitałowych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązkami, jakie nakłada na przedsiębiorców nowa ustawa o ochronie sygnalistów, z uwzględnieniem problematyki podmiotów funkcjonujących w grupach kapitałowych, w których często rozwiązania związane z ochroną sygnalistów zostały już wprowadzone, a także możliwości w zakresie zewnętrznego powierzenia procesu. Podczas szkolenia omówimy między innymi sposób opracowania wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz jej wdrożenia w organizacji. Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i umiejętności w zakresie zapewnienia transparentności i przestrzegania prawa w organizacji.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia

Zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat kroków niezbędnych do podjęcia w celu przygotowania się do wdrożenia regulacji w zakresie ochrony sygnalistów. 

Wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę w zakresie opracowania wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych oraz jej wdrożenia w organizacji, także poprzez wykorzystanie zasobów grupy kapitałowej lub doradców zewnętrznych.    

Dostarczenie wiedzy w zakresie istotności roli sygnalistów, których działania mogą przyczynić się do szybkiego wykrywania i naprawiania nieprawidłowości oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich zaangażowanych stron.

Adresaci szkolenia

 • Przedsiębiorcy
 • Pracodawcy
 • Pracownicy wszystkich szczebli hierarchicznych
 • Kierownictwo firmy
 • Dział personalny
 • Dział compliance
 • Potencjalni sygnaliści
 • Osoby zaangażowane w proces zgłaszania i rozpatrywania naruszeń prawa

 1. Cele i założenia ustawy o ochronie sygnalistów
 2. Kim jest sygnalista?
 3. Środki ochrony sygnalistów
 4. Obowiązki wynikające z ustawy o ochronie sygnalistów dla wszystkich przedsiębiorców
 5. Kogo dotyczy obowiązek ustalenia wewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych?
 6. Jak opracować procedurę wewnętrzną i co musi ona zawierać?
 7. Czy można ustalić i stosować wspólną procedurę wewnętrzną na poziomie grupy kapitałowej?
 8. Czy można powierzyć proces związany z procedurą wewnętrzną podmiotowi zewnętrznemu?
 9. Wdrożenie procedury wewnętrznej w organizacji
 10. Ustanowienie wewnętrznych kanałów zgłoszeń – jak je przygotować?
 11. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie obsługi zgłoszeń i działań następczych
 12. Prowadzenie rejestru zgłoszeń i inne obowiązki administracyjne
 13. Konsekwencje naruszenia obowiązków wynikających z ustawy o ochronie sygnalistów
 14. Co zrobić, gdy sygnalista dokonuje zgłoszenia zewnętrznego lub ujawnienia publicznego informacji, które mnie dotyczą?
 15. Pułapki, wątpliwości i częste błędy – dzielimy się doświadczeniem!

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 7h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną