// Kadry i płace  

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

- w teorii i praktyce

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z planowaniem i rozliczaniem czasu pracy. Szkolenie nastawione jest na pracę warsztatową i zdobycie praktycznych umiejętności w tym zakresie. Dodatkowo analizie zostaną poddane szczególne przypadki dotyczące rozliczenia czasu pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz zasady prawa pracy dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy
 • Zilustrujemy proces systemów czasu pracy,  budowania harmonogramów czasu pracy, rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów związanych z planowanie i rozliczaniem czasu pracy

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
 • Wyższa kadra kierownicza
 • Kierownicy liniowy
 • Koordynatorzy zespołów
 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działów personalnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie prawa pracy

1.Czas pracy – zasady planowania i rozliczania 

 • Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, obowiązkowe przerwy w pracy.
 • Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy – różnice i możliwości doboru odpowiedniego systemu czasu pracy do pracy w poszczególnych działach
 • Zasady tworzenia harmonogramu
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Rejestracja wyjść prywatnych
 • Dyżur domowy, dyżur w pracy
 • Czas pracy w podróży służbowej
 • Ewidencja czasu pracy - nowe wymagania od 1 stycznia 2019
 • Przykładowe wzory dokumentacji związanej z ewidencjonowaniem czasu pracy
 • Sankcje za nieprzestrzeganie norm czasu pracy
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy

2. Czas pracy zadania praktyczne 

 • Zadania - obliczanie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy w jedno i kilkumiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2019 roku, przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego i po uwzględnieniu nieobecności pracownika w pracy
 • Zadania - sporządzanie prawidłowych grafików czasu pracy (harmonogramów) w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy oraz przy pracy zmianowej, z uwzględnieniem odpowiedniego odpoczynku dobowego i tygodniowego, wymaganej liczby dni wolnych od pracy i niedziel.
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia dobowej i średniotygodniowej normy czasu pracy
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w równoważnym systemie czasu pracy, ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy oraz dobowego wydłużonego wymiaru zaplanowanego w grafiku
 • Zadania - rozliczanie pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy – poniżej limitu i ponad limit określony w umowie o pracę,
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy przy uwzględnieniu wymiaru czasu pracy pomniejszonego o wymiar nieobecności usprawiedliwionej
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie okresu rozliczeniowego
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy z uwzględnieniem nieobecności nieusprawiedliwionej
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w ruchomym czasie pracy przy planowaniu ruchomego harmonogramu czasu pracy
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy w ruchomym czasie pracy (elastycznych godzinach przyjścia i wyjścia pracownika)
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu o niepełnosprawności przy obniżonej normie dobowej i tygodniowej
 • Zadania - rozliczanie czasu pracy pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym i znacznym stopniu o niepełnosprawności w przypadku zgody lekarza pracę w podstawowej normie czasu pracy

3. Rozliczanie czasu pracy  w czasie podróży służbowej – praca na przykładach

 • Rozliczenie czasu pracy w podróży przy stałych rozkładowych godzin pracy
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej w ruchomym czasie pracy
 • Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej u pracowników mobilnych
 • Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej kadry menedżerskiej

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #czaspracy#prawopracy

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie papierowej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Lunch
  wliczony w cenę
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  15 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną