// Podatki  

Podatek CIT w 2024 r.

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Omówienie najważniejszych zmian  w przepisach podatkowych obowiązujące na gruncie CIT w bieżącym roku podatkowymSzkolenie pozwoli słuchaczom przygotować się do zmian. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • będziesz potrafił zweryfikować obowiązujące przepisy
 • przyswoisz wiedzę  dotyczącą rozliczania podatku od osób prawnych CIT
 • poznasz zmiany dotyczące  regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT 
 • dowiesz się jak podejmować decyzje ograniczające ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców
 • Pracownicy działów księgowo - finansowych 
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Osoby zainteresowane  problematyką zmian w podatkach

1.      Podatek minimalny: 

-  kto jest obowiązany płacić podatek minimalny

-  sposób obliczania podstawy opodatkowania

- zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe 

2.      Globalny podatek minimalny – dyrektywa unijna

3.      Opłata dotycząca opakowań plastikowych od stycznia i lipca 2024r 

4.      Zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT 

5.      Koszty finansowania dłużnego w 2024r 

6.      Podatek od przerzucanych dochodów

7.      Amortyzacji nieruchomości – mieszkalne i niemieszkalne

8.      Ceny transferowe po zmianach w 2024r 

9.      Podatek u źródła w 2024r 

10.   Ulgi na prace B+R, ulga IP Box, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na terminal

11.   Estoński CIT – wybrane zagadnienia z zakresu zmian

12.   Rozliczenie energii prosumenta w podatku CIT

13.   Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych m.in.:

- warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,

- koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek zaliczenia do kosztów podatkowych,

- wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),

- ulga na złe długi w CIT

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie, ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych.

Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości, inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #zmiany#podatki#CIT#podatekdochodowy

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną