// Podatki  

Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Prawnych od 2023

- rozliczenie CIT za 2022

Cel szkolenia

Omówienie najważniejszych zmian  w przepisach podatkowych obowiązujące od 2022r. na gruncie CIT – z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu. Szkolenie pozwoli słuchaczom przygotować się do zmian. Ponadto uczestnicy szkolenia  dowiedzą się jakie są obowiązki płatnika w 2023r, jakie zmiany nastąpiły m.in. w zakresie kosztów finansowania dłużnego, regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT czy  w katalogu przychodów z zysków kapitałowych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • będziesz potrafił zweryfikować obowiązujące przepisy
 • przyswoisz wiedzę  dotyczącą rozliczania podatku od osób prawnych CIT
 • poznasz zmiany dotyczące  regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT 
 • dowiesz się jak podejmować decyzje ograniczające ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działów kadr i płac zajmujący się rozliczaniem dochodów uzyskiwanych przez pracowników oraz zleceniobiorców
 • Pracownicy działów księgowo - finansowych 
 • Pracownicy biur rachunkowych
 • Osoby zainteresowane  problematyką zmian w podatkach

 1. Zmiany w przepisach podatkowych obowiązujące od 2022r. na gruncie CIT – z uwzględnieniem przepisów Polskiego Ładu 
 2. Zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego 
 3. Zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji  podatkowej
 4. Obowiązek naliczenia podatku minimalnego – podmioty objęte podatkiem, powstanie obowiązku podatkowego
 5. Podstawa opodatkowania, wyłączenia, mechanizm zapłaty
 6. Zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT (m.in.: rozszerzenie możliwości opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje)
 7. Nowość - minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania)
 8. Preferencje przewidziane dla spółek holdingowych
 9. Ukryta dywidenda jako nkup (świadczenia na rzecz wspólników, najem składników majątkowych od wspólników)
 10. Doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych
 11. Zmiany w katalogu przychodów z zysków kapitałowych
 12. Nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT
 13. Zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości
 14. Zmiany w temacie cen transferowych
 15. Działania restrukturyzacyjne
 16. Księgi i ewidencje - nowa forma
 17. Nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy
 18. Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT)
 19. Zmiany w ulgach podatkowych: ulga B+R, ulga IP Box, ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników, ulga na terminal
 20. Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych m.in.:
 • ograniczenia w rozliczaniu strat,
 • zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
 • opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych,
 • warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
 • koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek zaliczenia do kosztów podatkowych,
 • wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
 • ulga na złe długi w CIT,
 • darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT

 


 

TAGI: #zmiany#podatki#CIT#podatekdochodowy

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną