// Podatki  

Podatek VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym, eksport, import

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień dotyczących podatku VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym tj. wewnątrzwspólnotową dostawą towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów oraz importem i eksportem  towarów, z uwzględnieniem najnowszych zmian.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Przypomnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu transgranicznych transakcji towarowych.
 • Szkolenie umożliwi również aktualizację wiedzy w kontekście zmian, jakie nastąpiły w tych transakcjach.
 • Uczestnicy zapoznają się m.in. zagadnieniami dotyczącymi rozpoznawania miejsca dostawy w transakcjach łańcuchowych, a także z problematycznymi zagadnieniami dot. dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Adresaci szkolenia

 • Księgowi, pracownicy księgowości
 • Pracownicy działów handlowych
 • Pracownicy działów zaopatrzenia, na których spoczywa obowiązek zebrania prawidłowej dokumentacji potwierdzającej transakcje WDT i eksportu towarów.

 1. Miejsce opodatkowania w dostawie towarów
 2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • Pojęcie WDT oraz wyłączenia, na co zwrócić uwagę aby uniknąć rejestracji w innym kraju UE ?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego. Przedwcześnie wystawiona faktura, jakie konsekwencje nam grożą?
 • Dokumentowanie transakcji WDT - Potwierdzenie przemieszczenia towarów, tego musisz dopilnować.
 • Prawo do zastosowania stawki 0% i ujęcie jej w deklaracji podatkowej - na podstawie ustawy oraz rozporządzenia 282/11 -które przepisy zastosować?
 • Korekta WDT. Co wybrać zwrot towaru czy jego utylizację u kontrahenta?
 • Oznaczenia dla transakcji WDT w  pliku JPK wraz z deklaracją. 

3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) 

 • Pojęcie WNT oraz wyłączenia- Dowody które pozwalają na prawidłowe udokumentowanie transakcji
 • Moment powstania obowiązku podatkowego. Czy brak faktury rodzi powstanie obowiązku podatkowego w WNT?
 • Ujęcie WNT w JPK wraz z deklaracją a brak prefiksu UE kontrahenta. Co z informacją podsumowującą ?
 • Korekta WNT.

4. Magazyn typu call-off stock 

 • Pojęcie i warunki, które należy spełnić- omówienie najważniejszych problemów na podstawie aktualnych interpretacji
 • Opodatkowanie VAT procedury magazynu call-off stock. Jak rozwiązać problem z upływem 12 miesięcy od dostarczenia towaru do magazynu a nie doszło do pobrania towaru ?
 • Obowiązki ewidencyjne i deklaracyjne spoczywające na sprzedawcy i nabywcy. Pamiętaj o przepisach z rozporządzenia 282/11

5. Eksport towarów

 • Pojęcie eksportu, różnica między eksportem pośrednim i bezpośrednim. Który rodzaj transakcji jest bezpieczniejszy a który tańszy ?
 • Transakcje specyficzne: np. magazynowanie towaru przed wysyłką/transportem poza UE- jakie ma obowiązki polski podatnik ?
 • Obowiązek podatkowy w eksporcie towarów a prawo do zastosowania stawki 0%. - znaczenie formuł Incoterms i innych warunków dostawy dla właściwego rozliczenia eksportu, przykłady praktyczne.
 • Opodatkowanie zaliczki w eksporcie – warunki do zastosowania stawki 0%. W którym miesiącu będziemy zmuszeni zastosować stawkę podstawową ? Rozbieżności w interpretacjach podatkowych.
 • Korekta eksportu. Czy należy wracać  wstecz ?

6. Import towarów

 • Pojęcie importu.
 • Miejsce opodatkowania importu i obowiązek podatkowy
 • Podstawa opodatkowania podatkiem VAT w przypadku importu towarów a wartość celna towarów
 • Zasady rozliczania podatku VAT z tytułu importu towarów – procedura zwykła i uproszczona. Którą procedurę wybrać. Korzyści i zagrożenia.
 • Oznaczenia dla transakcji importu towarów przewidziane w JPK wraz z deklaracją
 • Korekta importu, na podstawie jakich dowodów rozliczyć korektę ?

 

 Transakcje łańcuchowe, e-commerce oraz usługi w obrocie międzynarodowym

 

 1. Transakcje łańcuchowe
 • Pojęcie transakcji łańcuchowej – w jaki sposób rozpoznać, że mamy do czynienia z taką transakcją?
 • Prawidłowe przyporządkowanie transportu/wysyłki towaru – ustalenie tzw. transakcji ruchomej- czy to wystarczy?
 • Warunków dostawy (Incoterms) a odmienne postanowienia w umowie – jakie czekają nas  konsekwencje?
 • Przykłady wewnątrzwspólnotowych oraz pozaunijnych transakcji łańcuchowych które budzą kontrowersje w orzecznictwie i interpretacjach organów podatkowych
 • Sposób opodatkowania transakcji łańcuchowej
 • Czy przepisu unijne zostały prawidłowo zaimplementowane w zakresie transakcji TTU? Co w przypadku jeżeli w transakcji bierze udział więcej niż trzy podmioty?
 • Trójstronna procedura uproszczona (TTU) – warunki, sposób wykazania, obowiązki polskiego podatnika. Jak prawidłowo rozliczyć transakcję w JPK?

2. E-commerce

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) oraz sprzedaż na  odległość towarów importowanych (SOTI) – definicja oraz przykłady;
 • Czy limit 10000 EURO stanowi pułapkę dla e- handlu ?
 • Procedura VAT-OSS i VAT-iOSS
 • Jaką zastosować stawkę podatku na fakturze  czy Polską a może kraju unijnego ?
 • Możliwość rozliczenia usług na nieruchomości poprzez OSS
 • E-commerce zmiany na 2024r

3. Usługi w obrocie międzynarodowym 

 • Miejsce opodatkowania usług na rzecz podatników
 • Miejsce opodatkowania usług na rzecz niepodatników
 • Pojęcie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej do celów podatku VAT – ryzyka
 • Eksport usług – moment powstania obowiązku podatkowego, wykazanie w deklaracji VAT oraz JPK
 • Import usług – moment powstania obowiązku podatkowego, wykazanie w deklaracji VAT oraz JPK
 • Brak faktury a rozliczenie importu usług – jak to widzą organy podatkowe ?
 • Refakturowanie usług międzynarodowych- kiedy powstaje obowiązek podatkowy ?
 • Zasady odliczenia VAT dla importu usług w przypadku otrzymania faktury z opóźnieniem.
 • Korekty w sprzedaży i zakupie usług - kiedy ująć i po jakim kursie przeliczyć. 

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 27-letnim doświadczeniem w biznesie, ekonomista i certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych.

Specjalizuje się m.in. w zakresie prawa pracy, kadrach i płacach, analizie ekonomiczno - finansowej, rachunkowości, inwentaryzacji, środków trwałych, ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych, zarządzania kosztami i finansami, systemów ekonomicznych, podatków, zarządzania strategicznego, Lean Accounting, controllingu, audytu i zarządzania ryzykiem czy MSR i MSSF. Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną