// Finanse i rachunkowość  

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Omówienie przepisów krajowych i międzynarodowych regulujących przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych. Zapoznanie z techniką przygotowywania rachunku przepływów pieniężnych dla celów sprawozdania finansowego. Omówienie na praktycznych przykładach elementów RPP w szczególności ze zwróceniem uwagi na korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej.

 1. Przepisy regulujące sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
  • Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 1.
  • Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7.
  • Różnice pomiędzy rachunkami przepływów pieniężnych dla celów MSSF i KSR 1.
 2. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
  • Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią i bezpośrednią.
  • Studium przypadku przy użyciu arkusza MS Excel usprawniającego przygotowywanie rachunku przepływów pieniężnych na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat
 3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
  • Omówienie zagadnień dotyczących przygotowania skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych.
  • Przygotowanie skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przy pomocy arkusza MS Excel
 4. Rachunek przepływów pieniężnych narzędziem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa
  • Co można wyczytać z rachunku przepływów pieniężnych?
  • Przegląd i analiza przykładowych rachunków przepływów pieniężnych z rzeczywistych sprawozdań finansowych.

Ewa Śnieżek

Prof. nadzw. UŁ dr hab.

Pracownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Obszarem jej zainteresowań naukowo – badawczych jest rachunkowość międzynarodowa, rachunkowość finansowa, a w szczególności rachunkowość przepływów pieniężnych w regulacjach krajowych i międzynarodowych. Prof. Ewa Śnieżek jest autorką ponad 200 publikacji z zakresu rachunkowości. Nagrodzona nagrodami indywidualnymi i zespołowymi. Pod jej kierunkiem naukowym powstało ponad 300 prac dyplomowych i magisterskich, jest również laureatką wielu nagród przyznawanych przez studentów dla najlepszych wykładowców.

W 2010 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Posiada od 2011 roku certyfikat dyplomowanego księgowego. Prof. Ewa Śnieżek brała udział w pracach zespołu do spraw nowelizacji ustawy o rachunkowości działającego w latach 1999 – 2000 przy Departamencie Rachunkowości Ministerstwa Finansów.W roku 2002 opracowała na zlecenie Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości i Ministerstwa Finansów Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” oraz jego kolejne aktualizacje.

W latach 2008 – 2012 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania do spraw studenckich. Od roku 2011 jest kierownikiem kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, na Wydziale Zarządzania UŁ.

Jest uznanym trenerem w zakresie rachunkowości przepływów pieniężnych i zarządzania płynnością finansową w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych dla biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną