// Podatki  

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) - powrót obowiązków raportowania

Jak zabezpieczyć się przed sankcjami?

Cel szkolenia

30 dni na zaraportowanie schematów podatkowych (MDR) wdrożonych w okresie pandemii tj. od 2020 r. 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie podatkowe, na którym przekrojowo przedstawimy kluczowe problemy dotyczące obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR. Celem szkolenia jest wyjaśnienie dlaczego nie należy się obawiać raportowania MDR.

Podatnicy będą zobowiązani do zaraportowania schematów podatkowych krajowych w terminie 30 dni od zakończenia okresu zagrożenia epidemiologicznego tj. pandemii Covid Przypominamy, że obowiązek raportowania został zawieszony w okresie pandemii Covid tj. od 2020 r. do 31.03.2023 r., a zatem w okresie ponad 3 lat.

Przepisy zostały wprowadzone w 2019 r. jednak nadal budzą liczne kontrowersje interpretacyjne. Naszą intencją jest wyjaśnienie, które schematy oraz kto i w jakim terminie jest zobowiązany raportować. Jak zabezpieczyć się przed sankcjami, biorąc pod uwagę że za naruszenie obowiązków raportowania kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny, która w 2023r. może wynieść ponad 33 mln zł. (do wysokości 720 stawek dziennych).

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Dowiesz się które schematy oraz kto i w jakim terminie jest zobowiązany raportować
 • Powiemy jak zabezpieczyć się przed sankcjami
 • Omówimy najczęściej występujące problemy dotyczące obowiązków informacyjnych w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR

Adresaci szkolenia

 • Członkowie zarządów i kadry menadżerskiej odpowiadającej za zarządzanie finansam oraz rozliczenia podatkowe spółek,
 •  Biegli rewidenci
 • Kontrolerzy finansowi wszystkich jednostek objętych obowiązkiem publikacji schematów podatkowych
 • Główni księgowi
 • Pracownicy działów księgowości
 • Doradcy podatkowi

I. Raportowanie schematów podatkowych– MDR.
1. Porównanie zakresów przepisów polskich (ordynacji podatkowej) i unijnych dotyczących MDR. Objaśnienia Ministra Finansów. 
2. Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych: standaryzowanych, krajowych, transgranicznych.
3. Definicja podmiotu kwalifikowanego.
4. Które schematy są objęte obowiązkiem raportowania?
5. Podmioty zobowiązane do raportowania (definicje i obowiązki)
    - Promotor
    - Korzystający
    - Wspomagający
6. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
     -Terminy raportowania
   - Narzędzia raportowania udostępnione przez Ministerstwo Finansów - raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego
     - Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
     - Sankcje administracyjne i karne
7. Zakres raportowanych informacji.

II. Obowiązki  w zakresie poboru podatku u źródła (WHT)
1. CIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Modelowa Konwencja OECD.
2. Katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła.
3. Zakres zastosowania mechanizmu „pay and refund”
4. Należyta staranność w podatku u źródła.
5. Oświadczenie płatnika i opinia organu podatkowego – warunki niepobierania podatku.
6. Wniosek o zwrot podatku.
7. Rozszerzenie zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania a podatek u źródła.
8. Sankcje w KKS dotyczące niedopełnienia obowiązków w zakresie WHT.
9. Wewnętrzna procedura poboru podatku u źródła. 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 6h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną