// Prawo, Compliance, AML   // Bezpieczeństwo i analiza danych  

RODO

ochrona danych osobowych

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z pojęciem ochrony danych osobowych wynikających z  RODO. Uzupełnienie wiedzy dot. zarządzania ryzykiem w RODO.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Pogłębienie wiedzy o zadaniach i funkcjach ochrony danych osobowych w jednostce.
 • Podniesienie umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem w RODO.

Adresaci szkolenia

 • Wyższa kadra zarządzająca
 • Dyrektorzy operacyjni COO
 • Dawni ABI
 • Przyszli Inspektorzy Ochrony Danych
 • Audytorzy
 • Osoby chcące poznać nowe zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów, podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Kluczowe cechy modelu dotychczasowego
 2. Zmiany modelu wynikające z RODO
 3. Osoba Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)
 4. Ochrona danych osobowych bez rozróżnienia, gdzie są one przetwarzane
 5. Obowiązek rejestrowania czynności, którymi zostały poddane dane wewnątrz organizacji
 6. Ocena PIA
 7. Informowanie rozszerzone - jakie obowiązki niesie
 8. Prawo do usunięcia z rejestrów danych i zaprzestanie ich przetwarzania dla obywateli Wspólnoty
 9. Czym jest profilowanie
 10. Co było do tej pory, co po zmianie
 11. Jakie obowiązki będą nałożone na administratora po wejściu w życie RODO
 12. Skutki zmian dla obszaru IT
 13. Skutki zmian dla innych obszarów przedsiębiorstwa
 14. Zgoda wyraźna a zgoda pozorna. Uzyskanie zgody
 15. Wymogi dotyczące infrastruktury IT
 16. Wymagania dot. architektury systemowej
  • Wymagania dotyczące privacy by default
  • Wymagania dotyczące privacy by design
 17. Risk based approach for GDPR – wszystko co dotyczy zarządzania ryzykiem w obszarze GDPR
 18. Jak praktycznie realizować nowe obowiązki
  • Rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO
  • Podmioty przetwarzające dane osobowe
  • Współadministratorzy danych
 19. Zagadnienia analizy ryzyka w RODO
  • Identyfikacja, szacowanie zabezpieczenie
  • System zarządzania ryzykiem
 20. Jak przygotować moje IT pod RODO
  • Zagadnienia audytów systemów informatycznych dla RODO
  • Samodzielne zgłaszanie naruszeń integralności danych
 21. Pozostałe zagadnienia prawno-regulacyjne
 22. Jak prowadzić audyt zgodności z RODO
 23. Governance-risk-compliance w stosunku do RODO
 24. Sankcje za naruszenia RODO

Piotr Welenc

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA., Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT. Inspektor Ochrony Danych, doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Członek Komitetu Technicznego KT306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Ekspert w zakresie GRC, IT GRC, zarządzania ryzykiem, analizy procesowej, corporate & IT govenance, compliance, Sarbaness-Oxley Act 2002 (SOX), RODO. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego jako członek zespołu audytorów informatycznych Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Doradca spółek giełdowych w zakresie GRC. Ekspert ds. zarządzania ryzykiem w PKF Polska S.A., Członek Komisji ds. Compliance oraz Komisji ds. Nowoczesnych Tematów Prawnych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Członek Rady Naukowej czasopisma „compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #rodo #ochronadanychosobowych #zarzadzanieryzykiem

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną