// Prawo, Compliance, AML   // Bezpieczeństwo i analiza danych  

RODO i ePrivacy

ochrona danych osobowych w świetle najnowszych wymagań prawnych

Cel szkolenia

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych są bezpośrednim celem każdej organizacji i w związku z tym celem niniejszego szkolenia. Podczas szkolenia nastąpi zapoznanie uczestników z pojęciem ochrony danych osobowych wynikających z RODO, obowiązkami bieżącymi i informacyjnymi wynikającymi z prawa i regulacji wewnętrznych firmy. Szkolenie pomoże odpowiedzieć Ci na pytanie , jak przygotować moje IT pod RODO. Jeżeli planujesz uzupełnić  wiedzę  dot. zarządzania ryzykiem w RODO, wewnętrznych audytach ochrony danych osobowych, obowiązkach i karach - szkolenie to jest właśnie dla Ciebie. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę o zadaniach i funkcjach ochrony danych osobowych w jednostce
 • Poznasz praktyczne aspekty bezpieczeństwa informatycznego w ochronie danych osobowych
 • Zapoznasz się z rolą inspektora ochrony danych
 • Podniesiesz umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem w RODO

Adresaci szkolenia

 • Wyższa kadra zarządzająca
 • Dyrektorzy operacyjni COO
 • Dawni ABI
 • Przyszli Inspektorzy Ochrony Danych
 • Audytorzy
 • Osoby chcące poznać nowe zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO
 • Informatycy odpowiedzialni za zabezpieczenie danych zgodnie z RODO
 • Osoby realizujące usługi outsourcingu IT na rzecz klientów, podmioty przetwarzające dane osobowe

 1. Kluczowe cechy modelu dotychczasowego
 2. Zmiany modelu wynikające z RODO
 3. Osoba Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)
 4. Ochrona danych osobowych bez rozróżnienia, gdzie są one przetwarzane
 5. Obowiązek rejestrowania czynności, którymi zostały poddane dane wewnątrz organizacji
 6. Ocena PIA
 7. Informowanie rozszerzone - jakie obowiązki niesie
 8. Prawo do usunięcia z rejestrów danych i zaprzestanie ich przetwarzania dla obywateli Wspólnoty
 9. Czym jest profilowanie
 10. Co było do tej pory, co po zmianie
 11. Jakie obowiązki będą nałożone na administratora po wejściu w życie RODO
 12. Skutki zmian dla obszaru IT
 13. Skutki zmian dla innych obszarów przedsiębiorstwa
 14. Zgoda wyraźna a zgoda pozorna. Uzyskanie zgody
 15. Wymogi dotyczące infrastruktury IT
 16. Wymagania dot. architektury systemowej
  • Wymagania dotyczące privacy by default
  • Wymagania dotyczące privacy by design
 17. Risk based approach for GDPR – wszystko co dotyczy zarządzania ryzykiem w obszarze GDPR
 18. Jak praktycznie realizować nowe obowiązki
  • Rejestr czynności przetwarzania - nowość w RODO
  • Podmioty przetwarzające dane osobowe
  • Współadministratorzy danych
 19. Zagadnienia analizy ryzyka w RODO
  • Identyfikacja, szacowanie zabezpieczenie
  • System zarządzania ryzykiem
 20. Jak przygotować moje IT pod RODO
  • Zagadnienia audytów systemów informatycznych dla RODO
  • Samodzielne zgłaszanie naruszeń integralności danych
 21. Pozostałe zagadnienia prawno-regulacyjne
 22. Jak prowadzić audyt zgodności z RODO
 23. Governance-risk-compliance w stosunku do RODO
 24. Sankcje i kary za naruszenia RODO

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną