// Kadry i płace  

Szczególne przypadki przy naliczaniu urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione tematy związane z udzielaniem i naliczaniem urlopów wypoczynkowych oraz innych zwolnień od pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz zasady naliczania stażu urlopowego, wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów z naliczaniem proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego
 • Poznasz zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w tym urlopu na żądanie
 • Zapoznasz się z zasadami udzielania i rozliczania innych zwolnień od pracy

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie naliczania i udzielania  urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy

 1. Udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowy
  • staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego – naliczanie stażu urlopowego, wyliczanie daty nabycia wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego
  • udzielanie urlopów wypoczynkowych a rozliczenie godzinowe urlopu wypoczynkowego
  • zaokrąglanie urlopu wypoczynkowego do pełnego dnia
  • zasady naliczania urlopu proporcjonalnego
   • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca
   • urlop proporcjonalny w przypadku ustania stosunku pracy
   • urlop proporcjonalny w przypadku nawiązania stosunku pracy – dwa przypadki
   • wpływ nieobecności trwającej pełen miesiąc na proporcjonalne wyliczenie urlopu wypoczynkowego
   • korzystanie z urlopu wychowawczego a urlop wypoczynkowy – dwa przypadki- urlop proporcjonalny w przypadku zmian wymiaru etatu w trakcie roku
   • naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
   • naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zwiększenia wymiaru urlopu (urlop uzupełniający) w przypadku pracy na pełen etat i w przypadku zmiany etatu w trakcie roku kalendarzowego
   • urlop wypoczynkowy przy równoczesnym zatrudnieniu u kilku pracodawców
  • nabycie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał pierwsze umowy o pracę
   • wymiar urlopu – czy zawsze 20 dni?
   • nabycie urlopu z upływem miesiąca – data zatrudnienia w miesiącu kalendarzowym a wysokość przysługującego urlopu wypoczynkowego
   • interpretacje naliczania urlopu wypoczynkowego za każdy przepracowany miesiąc
   • kilka umów o pracę w roku kalendarzowym a naliczanie urlopu wypoczynkowego
  • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
   • prawo pracodawcy do jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego
   • obowiązek udzielenia 14 dni kalendarzowego
   • obowiązek udzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo
   • szczególne przypadki udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym tj. do końca września roku następnego
   • przesunięcie, przerwanie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego
   • urlop na żądanie – w jakich przypadkach można nie wyrazić zgodna na urlop na żądanie
   • wyliczenie terminu, po której urlop wypoczynkowy przepada
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy – szczególne grupy pracownicze
 2. Urlop bezpłatny
  • urlop bezpłatny na wniosek pracownika oraz urlop bezpłatny przy trójstronnym porozumieniu wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze
 3. Urlopy związane z rodzicielstwem
  • urlop macierzyński – wymiar, części, wykorzystanie
  • urlop rodzicielski – wymiar, części, termin wykorzystania, możliwość dzielenia z pracą
  • urlop wychowawczy – wymiar, części, termin wykorzystania, odwołanie z urlopu
  • urlop ojcowski
  • planowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich
 4. Inne zwolnienia od pracy (kodeks pracy i inne podstawy prawne)
  • opieka nad zdrowym dzieckiem – zasady udzielania
  • zwolnienia od pracy tzw. urlopy okolicznościowe
  • inne zwolnienia związane ze szczególnymi obowiązkami
  • dni na poszukiwanie pracy

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #prawopracy #urlop

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną