// Kadry i płace  

Szczególne przypadki przy naliczaniu urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

W ramach szkolenia zostaną omówione tematy związane z udzielaniem i naliczaniem urlopów wypoczynkowych oraz innych zwolnień od pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Poznasz zasady naliczania stażu urlopowego, wpływającego na wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika
 • Nabędziesz umiejętności rozwiązywania problemów z naliczaniem proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego
 • Poznasz zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w tym urlopu na żądanie
 • Zapoznasz się z zasadami udzielania i rozliczania innych zwolnień od pracy

Adresaci szkolenia

 • Dyrektorzy Personalni
 • Pracownicy działu HR
 • Kierownicy komórek organizacyjnych
 • Osoby, które chcą nabyć lub uporządkować wiedzę i umiejętności w zakresie naliczania i udzielania  urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy

 1. Udzielanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowy
  • staż urlopowy a wymiar urlopu wypoczynkowego – naliczanie stażu urlopowego, wyliczanie daty nabycia wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego
  • udzielanie urlopów wypoczynkowych a rozliczenie godzinowe urlopu wypoczynkowego
  • zaokrąglanie urlopu wypoczynkowego do pełnego dnia
  • zasady naliczania urlopu proporcjonalnego
   • urlop proporcjonalny niepełnoetatowca
   • urlop proporcjonalny w przypadku ustania stosunku pracy
   • urlop proporcjonalny w przypadku nawiązania stosunku pracy – dwa przypadki
   • wpływ nieobecności trwającej pełen miesiąc na proporcjonalne wyliczenie urlopu wypoczynkowego
   • korzystanie z urlopu wychowawczego a urlop wypoczynkowy – dwa przypadki- urlop proporcjonalny w przypadku zmian wymiaru etatu w trakcie roku
   • naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca kalendarzowego
   • naliczanie urlopu wypoczynkowego w przypadku zwiększenia wymiaru urlopu (urlop uzupełniający) w przypadku pracy na pełen etat i w przypadku zmiany etatu w trakcie roku kalendarzowego
   • urlop wypoczynkowy przy równoczesnym zatrudnieniu u kilku pracodawców
  • nabycie urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku kalendarzowym, w którym pracownik otrzymał pierwsze umowy o pracę
   • wymiar urlopu – czy zawsze 20 dni?
   • nabycie urlopu z upływem miesiąca – data zatrudnienia w miesiącu kalendarzowym a wysokość przysługującego urlopu wypoczynkowego
   • interpretacje naliczania urlopu wypoczynkowego za każdy przepracowany miesiąc
   • kilka umów o pracę w roku kalendarzowym a naliczanie urlopu wypoczynkowego
  • zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
   • prawo pracodawcy do jednostronnego udzielenia urlopu wypoczynkowego
   • obowiązek udzielenia 14 dni kalendarzowego
   • obowiązek udzielenia urlopu w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo
   • szczególne przypadki udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym tj. do końca września roku następnego
   • przesunięcie, przerwanie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego
   • urlop na żądanie – w jakich przypadkach można nie wyrazić zgodna na urlop na żądanie
   • wyliczenie terminu, po której urlop wypoczynkowy przepada
  • dodatkowy urlop wypoczynkowy – szczególne grupy pracownicze
 2. Urlop bezpłatny
  • urlop bezpłatny na wniosek pracownika oraz urlop bezpłatny przy trójstronnym porozumieniu wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze
 3. Urlopy związane z rodzicielstwem
  • urlop macierzyński – wymiar, części, wykorzystanie
  • urlop rodzicielski – wymiar, części, termin wykorzystania, możliwość dzielenia z pracą
  • urlop wychowawczy – wymiar, części, termin wykorzystania, odwołanie z urlopu
  • urlop ojcowski
  • planowane zmiany w uprawnieniach rodzicielskich
 4. Inne zwolnienia od pracy (kodeks pracy i inne podstawy prawne)
  • opieka nad zdrowym dzieckiem – zasady udzielania
  • zwolnienia od pracy tzw. urlopy okolicznościowe
  • inne zwolnienia związane ze szczególnymi obowiązkami
  • dni na poszukiwanie pracy

Iwona Wołkiewicz
Iwona Wołkiewicz

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach Coca – Cola HBC, PTK Centertel (Orange), GTS Poland (Grupa T-Mobile), MDDP Outsourcing Kadr i Płac (usługi świadczone m.in. dla firm: Alior Bank, Krono, AccorHotels, Merck). Od 12 lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy.

Obecnie pracuje jako wykładowca na Uczelni Techniczno -Handlowej im. H. Chodkowskiej. Współpracując z Infor prowadzi szkolenia internetowe (Inforakademia), jak również jest prelegentem na licznych Konferencjach organizowanych pod patronatem Gazety Prawnej. Prowadzi także szkolenia zamknięte dla konkretnych firm zarówno z sektora publicznego jak też z sektora prywatnego. Doradza jak wykorzystać przepisy prawa pracy w elastycznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proponuje szereg praktycznych rozwiązań usprawniających pracę w dziale kadr.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #prawopracy #urlop

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną