// Bezpieczeństwo i analiza danych  

VISUAL BASIC W EXCELU

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Excel z elementami Visual Basic przeznaczony jest dla osób intensywnie wykorzystujących arkusz kalkulacyjny, dobrze znających podstawy używania Excela. Pracując na co dzień z arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel nie zawsze wykorzystujemy jego ogromne możliwości analityczne, przetwarzania dużej ilości danych, wspomagania podejmowania decyzji, czy automatyzacji rutynowych czynności. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy:

 • będą w stanie zastosować nabyte wiadomości do kreatywnej analizy działalności firmy oraz do budowy złożonych modeli, dzięki którym podejmowanie decyzji będzie oparte o rzetelne i dokładne dane
 • zapoznają się z zaawansowanymi technikami korzystania z programu Microsoft Excel co uczyni codzienną pracę łatwiejszą i bardziej efektywną
 • przez cały czas zajęć biorą w nich aktywny udział,  wykonując szereg praktycznych ćwiczeń, a nabyte umiejętności mogą zastosować w swojej pracy zawodowej natychmiast po ukończonym szkoleniu

 1. REJESTRATOR MAKR
  • Uruchamianie za pomocą listy, przycisków, skrótów
  • Odwołania względne i bezwzględne przy nagrywaniu
  • Bezpieczeństwo makr
 2. EDYTOR VBE
  • Elementy menu edytora
  • Ustawienia niezbędne do efektywnej pracy
  • Pomoc i informacja o obiektach
  • Debugging
 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O JĘZYKU
  • Najważniejsze elementy języka
  • Obiekty oraz ich właściwości i metody
  • Hierarchie i typy obiektów
  • Praca z zakresami danych
  • Interakcja z użytkownikiem - w tym Msgbox i Inputbox
  • Zmienne i stałe
 4. INSTRUKCJE PRZETWARZAJĄCE DANE
  • For Each Next
  • GoTo
  • For Next
  • Do While
  • If Then
  • Select Case
 5. PRACA NA DANYCH
  • Funkcje wbudowane i funkcje arkusza
  • Przetwarzanie arkuszy
  • Przetwarzanie plików
  • Funkcje a procedury
 6. WSPÓŁPRACA Z INNYMI APLIKACJAMI
  • Automatyczna wysyłka maili
  • VBA, a Word
 7. NIEZBĘDNIK
  • Gotowe makra do wykorzystania "od zaraz"
  • Jak wykorzystać makra w grupie współpracowników
  • Jak hurtowo tworzyć i wysyłać dokumenty
  • Bezpieczeństwo
  • Projektowanie systemu wymiany informacji wewnątrz firmy

 

Piotr Majkowski

Doświadczony trener, wykładowca (Collegium Civitas) od lat szkolący: na uczelni, pracowników instytucji, urzędów, dużych korporacji, małych i średnich firm oraz rodzinnych mikroprzedsiębiorstw.
Zajmuje się prowadzeniem szkoleń i konsultacji z zakresu programu Microsoft Office (Word, Excel, VBA etc.) oraz statystyki (w tym obsługi programów SPSS i Statistica).
Specjalnością trenera jest znajdowanie praktycznych rozwiązań codziennych problemów w pracy biurowej, zwłaszcza tych związanych z zarządzaniem danymi oraz ich analizą.
Dodatkowym atutem jest umiejętność przeprowadzenia szkolenia z języku angielskim oraz hiszpańskim.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  2 dni / 16h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną