// Prawo, Compliance, AML   // Zarządzanie  

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Brak zarządzania ryzykiem braku zgodności to prosta droga do obsługi incydentów prawnych. Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z pojęciem zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem IT– metodykami zarządzania ryzykiem IT, praktyką zarządzania ryzykiem IT. Podczas szkolenia nastąpi zapoznanie z systemem zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz uzupełnienie wiedzy o technikach szacowania ryzyka braku zgodności. Szkolenie dostarczy wiedzę na temat identyfikacji ryzyk compliance.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Pogłębisz wiedzę o zadaniach i funkcjach compliance w jednostce.
 • Podniesiesz umiejętności oceny i analizy systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.
 • Będziesz potrafił zidentyfikować ryzyka compliance i wskazać mechanizmy ich ochrony
 • Nabędziesz praktyczne umiejętności w zakresie zintegrowania ryzyka compliance z systemem zarządzania ryzykiem całej organizacji

Adresaci szkolenia

 • Compliance officers
 • Menadżerowie ryzyka compliance
 • IT Risk Officer’s
 • Akceptanci poziomu ryzyka
 • Pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem braku zgodności, uczestnicy pionów, biur, jednostek, komórek organizacyjnych, spółek zależnych, koordynujące współpracę z biurem compliance w ranach grupy osoby przygotowujące się do budowy lub oceny systemu zarządzania zgodnością w jednostce
 • Kandydaci do zarządów lub rad nadzorczych w zakresie compliance

 1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem braku zgodności
  • Definicja i znaczenie ryzyka braku zgodności
  • Podstawowe pojęcia i terminologia
 2. Przegląd regulacji i norm prawnych
 3. Compliance jako podstawa zarządzania zgodnością
  • Podstawowe elementy compliance
  • Funkcja compliance
 4. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności 
  • Proces identyfikacji ryzyka braku zgodności
  • Metody identyfikacji ryzyka
  • Narzędzia i techniki wykorzystywane do identyfikacji ryzyka
  • Przykłady typowych obszarów ryzyka
 5. Analiza ryzyka braku zgodności
  • Ocena ryzyka: Prawdopodobieństwo i wpływ
  • Matryca ryzyka
  • Analiza ryzyka w praktyce
 6. Strategie zarządzania ryzykiem
 7. Działania prewencyjne i korygujące
 8. Rola systemów zarządzania zgodnością (CMS)
 9. Monitorowanie i raportowanie ryzyka braku zgodności
  • Metody monitorowania ryzyka
  • Narzędzia do raportowania
  • Kultura zgodności w organizacji
  • Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu ryzykiem
  • Budowanie świadomości zgodności wśród pracowników
  • Przykłady dobrych praktyk
 10. Przykłady dokumentów compliance minimalizujących ryzyko braku zgodności
 11. Rola compliance oficera w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
 12. Funkcje i zadania compliance oficera
 13. Rola audytu wewnętrznego w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
 14. Funkcje i zadania audytu wewnętrznego
 15. Przeprowadzenie audytu zgodności
 16. Współpraca compliance z z innymi działami
  • Zarządzanie incydentami braku zgodności
  • Procedury zgłaszania i zarządzania incydentami
  • Analiza przyczyn źródłowych
  • Działania naprawcze i korygujące
 17. Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności – wysokie technologie
 18. Zmiany regulacyjne i ich wpływ na organizacje
 19. Technologiczne narzędzia wspierające zarządzanie ryzykiem

Piotr Welenc

MBA, CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, CDPSE, AESGO, ACO, IRCA ISO22301 LA, IRCA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal.,

Audytor wewnętrzny. W latach 2011-2020 Dyrektor rozwoju rynku GRC Wolters Kluwer Polska. Pracował w zespole audytu informatycznego i zespole zarzadzania strategicznego NBP, w 2011 r. jako Wicedyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego ZUS, w latach 2009-2011 jako audytor wewnętrzny na Politechnice Warszawskiej. Wykonywał projekty Komisji ds. budowy systemu zarządzania ryzykiem w NBP, audyty dla Europejskiego Banku Centralnego. Wykładał w ponad 18 uczelniach w Polsce. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN. Ekspert w zakresie GRC, ESG, analizy procesowej, IT govenance, compliance, SOX. Doradca spółek giełdowych i jsfp w zakresie GRC. Członek Komisji ds. compliance w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Wykładowca na szkoleniach ACO i ACE, Członek Rady Nadzorczej GIZMI S.A., Członek Rady Naukowej czasopisma „Compliance” Instytutu Compliance przy Uniwersytecie Viadrina, Frankfurt/O. Autor ponad 30 publikacji dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #compliance #ryzykobrakuzgodnosci

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Karolina Łąkowska

Karolina Łąkowska
Dyrektorka Centrum Edukacji
tel. 607 595 131

Skontaktuj się ze mną