// Finanse i rachunkowość   // Zarządzanie  

Zarządzanie ryzykiem finansowym

- jak strategicznie niwelować ryzyka finansowe i chronić kapitał?

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zdobycie umiejętności dostrzegania ryzyka finansowego. W kolejnym kroku poznanie metod ograniczania utraty zgromadzonego kapitału finansowego. Nabyta wiedza podczas szkolenie otworzy drogę do umiejętnego wyłapywania na procesy otoczenia, które mogę stać się ryzykowne dla finansów firmy ale i osobistych.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:

 • co to jest ryzyko, ryzyko finansowe,
 • jakie mamy rodzaje ryzyka finansowego,
 • jakie są czynnikach wpływających na skłonności do ryzyka i będą świadomymi osobami podejmującymi świadome decyzje finansowe,
 • poznają klasy aktywów i ich ekspozycje na ryzyko finansowe,
 • poznają metody ograniczania ryzyka finansowego,
 • poznają narzędzia identyfikacji ryzyka finansowego,
 • poznają jak monitorować portfel finansowy,
 • jak dostosowywać się do zmienności otoczenia,
 • jak zapobiegać nadmiernym ryzykom finansowym,
 • poznają jaki mają wpływ emocje na podejmowanie ryzyka finansowego, (firmowo, osobiście),
 • uświadomią sobie, że ocenia rzetelność danych wsadowych do danych finansowych ma istotne znaczenie w ocenie ryzyka finansowego,
 • poznają wartość reputacja z perspektywy ryzyka finansowego,

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy współpracujący z partnerami biznesowymi, którzy mogą podejmować ryzykowne decyzje, co może mieć wpływ na pracodawcę.
 • Pracownicy działów oceniających decyzje o udzielaniu kredytu kupieckiego przedsiębiorcą.
 • Managerowie i kadra kierownicza.
 • Wszystkie osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.
 • Właściciel firm MSP.

 1. Ryzyko i jego geneza:
  • na co mamy wpływ
  • na co nie mamy wpływu
 2. Grupy ryzyka finansowego
 3. Uwarunkowania człowieka a zdolność do podejmowania ryzyka finansowego:
  • czynniki wpływające na podejmowanie ryzyka finansowego
  • aspekty faz życia człowieka
 4. Przykładowe metody ograniczania ryzyka finansowego:
  • dywersyfikacja portfela inwestycyjnego
  • dywersyfikacja geograficzna portfela różnych klas aktywów
  • zrozumienie i ocena ryzyka
  • utrzymanie awaryjnej rezerw finansowych
  • regularne monitorowanie i dostosowywanie portfela inwestycyjnego
  • ubezpieczenie
  • unikanie nadmiernej dźwigni finansowej
  • kontrolowanie emocji
 5. Narzędzia identyfikacji ryzyka:
  • analiza otoczenia (metody scenariuszowe i szybka kalkulacja)
  • analiza SWOT
  • diagram Ishikawy
  • technika Delphi
  • analiza przyczynowo - skutkowa (diagram Pareto)
 6. Rzetelność danych wsadowych:
  • sprawozdania finansowe
  • sprawozdania nie finansowe
  • wywiady, obserwacja
  • aktywność
 7. Reputacja i tzw. Marka własna

Tomasz Pawluk
Tomasz Pawluk

Doświadczony lider z obszaru finansów, strateg i wizjoner, trener biznesu, który przez 27 lat zdobywał i pogłębiał swoje umiejętności w dynamicznym środowisku przedsiębiorstw. Z wykształceniem zdobytym na renomowanych uczelniach, Tomasz posiada solidne fundamenty w dziedzinie zarządzania, finansów i inwestycji.
Jego pasja do finansów przedsiębiorstw znalazła swoje odbicie w zdobytych tytułach absolwenta Wyższej Szkoły Bankowej Executive MBA - Business Trends oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Im. Koźmińskiego, gdzie uzyskał dyplom Doradcy Inwestycyjnego i Analityka Papierów Wartościowych. Ponadto, ukończył program \"NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI\" w Wirtschaftsforderungsinstitut der Wirtschaftskammer Osterreich oraz zdobył wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Z Tomaszem związane są liczne sukcesy i osiągnięcia w obszarze finansów i zarządzania. Jako dyrektor finansowy (CFO) z wieloletnim doświadczeniem, przyczynił się do rozwoju firm o znaczących obrotach, wdrażając skuteczne strategie i systemy. Jego osiągnięcia obejmują wdrożenie systemu ERP w firmie o obrotach przekraczających 1,4 mld PLN, oraz skuteczne negocjacje w uzyskiwaniu stabilnego finansowania dla organizacji z którymi współpracuje.
Ponadto, Tomasz jest aktywnym uczestnikiem społeczności biznesowej i aktywistą, współzarządzając spółką, która zdobyła prestiżowe wyróżnienia w rankingu Forbes. Jego zainteresowania obejmują również projekty z obszaru energii odnawialnej, e-commerce oraz logistyki just-in-time zarówno w obszarze towarów jak i innych procesów w organizacjach.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną