// Samokształcenie  

Zarządzanie ryzykiem w projektach audytu

- dlaczego warto wykorzystać szanse

Cel szkolenia

Czy można odczarować codzienność?

Pilne, nakładające się terminy, zmiany prawne, wyzwania techniczne, niewystarczająca ilość zasobów, luki w dokumentacji i wiele innych kwestii to codzienność w projektach i procesach które realizujemy dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych. 

Czy da się przewidzieć to co się zdarzy i zarządzać tym co się zdarzy?

Czy można przewidzieć reakcje na to co z pozoru wydaje się nieprzewidywalne i mieć plan?

Dlaczego niektóre wyzwania warto akceptować, a o innych warto pomyśleć z wyprzedzeniem?

Na te i inne pytanie odpowiada „zarządzanie ryzykiem”. 

W ramach szkolenia uczestnicy poznają oparte o międzynarodowe standardy procedury, techniki i narzędzia wykorzystywane w wielu organizacjach pozwalające na zaplanowanie potencjalnych wyzwań w procesach i projektach, ich sklasyfikowanie i przygotowanie się do świadomego zarządzania w sytuacjach o niskiej przewidywalności i sytuacjach kryzysowych. 

W trakcie mini – wykładów i warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się i przećwiczyć procedury zarządzania ryzykiem od etapu identyfikacji po opracowanie planu zarządzania ryzykiem. Warsztaty prowadzone są w oparciu o praktyczne przykłady prezentowane przez trenera i/ lub projekty oraz procesu charakterystyczne dla organizacji klienta.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Nabędziesz umiejętność podejmowania trafniejszych decyzji
 • Zapoznasz się i przećwiczysz procedury zarządzania ryzykiem od etapu identyfikacji po opracowanie planu zarządzania ryzykiem.
 • Warsztaty prowadzone są w oparciu o praktyczne przykłady prezentowane przez trenera i/ lub projekty oraz procesu charakterystyczne dla organizacji klienta.

Adresaci szkolenia

 • Biegli rewidenci
 • Managerowie działu audytu

 1. Wprowadzenie do ryzyka: czym jest ryzyko, podejścia do zarządzania ryzykiem i dlaczego warto pomyśleć o zagrożeniach i szansach
  • Definicja ryzyka
  • Ryzyko i zarządzanie ryzykiem
  • Standardy w zarządzaniu ryzykiem
  • Pryncypia w zarządzaniu ryzykiem - Czy lepiej gasić pożary i dlaczego warto zaplanować zarządzanie ryzykiem w procesie/ projekcie?
 2. Proces zarządzania ryzykiem - krok po kroku
  • Definiowanie ryzyka
  • Identyfikacja ryzyka
  • Analiza i ocena ryzyka
  • Plan zarządzania ryzykiem
  • Monitorowanie ryzyka w procesie
  • Komunikacja ryzyka
 3. Identyfikacja ryzyka w procesie audytu: Gdzie kryją się ryzyka i dlaczego ważne jest ich określenie? - warsztat:
  • Właściwości i typy ryzyka
  • Źródła ryzyka – klient, audytor, instytucje zewnętrzne, dostawcy, organizacja, …
  • Elementy i czynniki ryzyka w kontroli:
   • zdarzenie (występujące w przyszłości)
   • prawdopodobieństwo (niepewność)
   • skutki (co można zyskać lub stracić)
 4. Analiza i ocena ryzyka w procesie audytu: Czy akceptować, czy zarządzać czy nie reagować na ryzyka? - warsztat:
  • Kwantyfikacja
  • Obrazowanie i priorytetyzacja ryzyka – wybór z alternatyw, czyli, którym ryzykom warto poświęcić czas i budżet
 5. Plan zarządzania ryzykiem w procesie audytu: Jak być przygotowanym na to co się zadzieje i bez względu na to co się zadzieje, czuć się pewnie? - warsztat:
  • Techniki reakcji na ryzyko
  • Odpowiedzialność za ryzyko
  • Planowanie komunikacji
 6. Wdrażanie, monitorowanie i komunikacja ryzyk:
  • Plan monitorowania
  • Rejestr ryzyk
 7. Podsumowanie warsztatu w formule START, STOP, KONTYNUUJEMY.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną