// Finanse i rachunkowość   // Zarządzanie  

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Szkolenie będzie realizowane w formie wirtualnej

Cel szkolenia

Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Nabycie umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom.
 • Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceną instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym
 • Uczestnik nauczy się kompleksowego spojrzenia na ryzyko rynkowe związane z walutami występujące w firmach
 • Uczestnik pozna całe spektrum narzędzi do zabezpieczania ryzyka rynkowego

Adresaci szkolenia

 • Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • Dyrektorzy finansowi
 • Kontrolerzy finansowi
 • Główni księgowi
 • Kierownicy działu skarbu
 • Specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

 1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
  • rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
  • rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
  • giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
  • czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
  • przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
 2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
  • kontrakty terminowe FX Forward
  • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
  • transakcje FX Swap
 3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
  • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
  • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
  • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
 4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
  • umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
  • limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
 5. Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
 6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
 7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
 8. Ćwiczenia praktyczne:
  • przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
  • przykłady ekspozycji klientów:
  • transakcje FX Forward
  • transakcje FX Swap
  • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
  • transakcje IRS
 9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
 10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Hubert Łąkowski
Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Aktualną ścieżkę kariery rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r.

Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #zarzadzanie #ryzykowalutowe

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia
 • Konsultacje
  5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną