// Kadry i płace  

Zatrudnianie cudzoziemców w praktyce

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentacji dotyczącej zatrudnienia cudzoziemca. Podczas szkolenia powiemy nie tylko o aspektach prawnych ale przede wszystkim  o  poszczególnych etapach zatrudnienia cudzoziemca, a także jakich błędów nie popełniać. Szkolenie ma wymiar praktyczny. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Zdobycie wiedzy na temat aspektów prawnych
 • Poznanie różnic w procesach legalizacji cudzoziemców ze względu na ich pochodzenie oraz rodzaj powierzonej pracy
 • Przygotowanie do współpracy z PUP, Strażą Graniczną, Policją, PIP na poszczególnych etapach zatrudnienia cudzoziemca
 • Przygotowanie do samodzielnego procedowania legalizacji zatrudniania cudzoziemców

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy działu personalnego
 • Pracownicy działu kadr
 • HR Business Partnerzy
 • Osoby zainteresowane tematyką pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

I. Wykład teoretyczny

 

 1. Definicja i klasyfikacja cudzoziemców
 2. Podstawy prawne zatrudniania cudzoziemców przez polskich pracodawców
 3. Dokumenty uprawniające cudzoziemców do pobytu w Polsce
 4. Dokumenty uprawniające cudzoziemców do pracy w Polsce
 5. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
 6. Zatrudnienie cudzoziemca niezgodne z prawem
 7. Kontrola legalności zatrudnienia

 

II. Warsztat praktyczny - dopełnienie formalności urzędowych związanych z zatrudnieniem cudzoziemca

 

 1. Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli UE
 2. Proces legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich, EOG
 3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 4. Powiadomienie o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #zatrudnieniecudzoziemca #proceszatrunianiacudzoziemcow #szkoleniezatrudnianiecudzoziemcow #rekrutacjacudzoziemca

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną