// Podatki  

Zmiany w Podatku VAT od 2023

- rozliczenie VAT za 2022

Cel szkolenia

Omówienie najważniejszych zmian podatkowych, które weszły w życie w 2022 r. oraz planowanych na 2023 r. Szkolenie pozwoli słuchaczom przygotować się do zmian oraz wdrożyć nowe zasady w firmie. Ponadto uczestnicy szkolenia  dowiedzą się z której strony mogą od nowego roku spodziewać się dodatkowego opodatkowania i jak ewentualnie tego uniknąć. 

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • nabycie wiedzy o nowych przepisach podatkowych
 • przyjrzenie się kierunkom zmian w organizacji systemu podatkowego w Polsce
 • przedstawienie i zrozumienie skutków wprowadzonych zmian
 • zestawienie wprowadzonych zmian w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia

 • Szkolenie kierowanie jest głównie do przedsiębiorców, którzy potrzebują omówienia najistotniejszych zmian związanych z przepisami podatkowymi przekazanych w zwięzłej i przystępnej formie
 • Pracownicy działów księgowo - finansowych 
 • Pracownicy biur rachunkowych

1.Zmiany w dokumentowaniu transakcji oraz fakturowaniu w 2022 r. 

 • Zmiany  duplikatów faktur
 • Zmiany treści faktury zaliczkowej
 • Zmiany terminu do wystawienia faktury 
 • Zmiany w treści faktur korygujących oraz  zbiorczych faktur korygujących
 • Pakiet e-commerce od 1.1.2022 
 • Zmiany  od 1.1.2022 ulgi na złe długi w JPK_VAT

2. Zmiany w ramach pakietu „Polski Ład” w VAT w roku 2022

 • Opodatkowanie VAT niektórych usług finansowych, 
 • Szybki zwrot VAT 
 • Zmiany w deklaracjach kwartalnych
 • Czynny żal w przypadku korygowania JPK zmiany.

3. „SLIM VAT 3”  planowane zmiany od 2023 r. 

 • Podniesienie progu dla małego 
 • Nowe zasady liczenia Kursów walut 
 • Zmiany w WDT.
 • Nowe zasady do odliczenia VAT przy WNT
 • Nowe zasady przy liczeniu proporcji
 • Zmiana zasad dokumentowania zaliczek  
 • Dodatkowe korzyści z MPP
 • Raporty z kas  z kas rejestrujących on line po zmianach
 • Nowe zasady naliczania sankcji w podatku VAT 
 • Przelewy  pomiędzy rachunkami VAT członków grupy VAT
 • Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych

4. Grupy VAT

 • Grupa VAT – od stycznia 2023 r.
 • Powiązania w grupie VAT
 • Zasady opodatkowania wewnątrz grupy.
 • Stosowanie proporcji odliczania VAT 
 • MPP w grupie VAT
 • Dokumentacja w GV

5. KSeF – faktury ustrukturyzowane: 

 • Wdrożenie procedur przygotowawczych do systemu obowiązkowego
 • Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej
 • Zasady akceptacji odbiorcy
 • Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
 • Korygowanie faktur ustrukturyzowanych
 • Przekazanie danych faktury podmiotom trzecim
 • Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych
 • Paragony fiskalne w KseF
 • Jak się przygotować do wdrożenia KSeF

6. Inne tematy: 

 • Ujęcie korekty WNT i importu usług
 • Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług  
 • Sposób rozliczania WNT w razie otrzymania faktury po 3 miesiącach.
 • Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy
 • Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe)
 • Zmiany w uldze na złe długi 

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatności na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.
 

TAGI: #zmiany #podatki #podatekdochodowy #VAT

W cenie szkolenia
 • Czas trwania
  1 dzień / 8h (wykłady)
 • Materiały szkoleniowe
  w formie elektronicznej
 • Język
  szkolenie w języku polskim
 • Certyfikat / zaświadczenie
  o ukończeniu szkolenia

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Katarzyna Szymczyk

Katarzyna Szymczyk
Koordynatorka ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
tel. 570 094 969

Skontaktuj się ze mną