Wartość godziwa wg MSSF i Ustawy o Rachunkowości

 


450,00 +23% VAT

Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy wyceny przedsiębiorstw za pomocą metod dochodowych, rynkowych i kosztowych. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zarówno podstawy teoretyczne wykorzystania poszczególnych metod wyceny przedsiębiorstw jak i zapoznają się z konkretnymi modelami wykorzystywanymi w procesie wyceny firm. 

I. Wprowadzenie.    

                                                                                                                          
1. Omówienie stanu prawnego w zakresie istniejących uregulowań i standardów rachunkowości dotyczących wartości godziwych:
     a. polskie prawo bilansowe (ustawa o rachunkowości/ Rozporządzenia) 
     b. MSSF
2. Definicje wartości godziwej wg UoR i MSR – różnice

II. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według Ustawy o rachunkowości                                                      

1. Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań w wartościach godziwych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym
2. Zastosowanie wyceny w wartości godziwej w przypadku połączenia
3. Wycena w wartości godziwej w konsolidacji sprawozdań finansowych
4. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej wg UoR 
    

III. Obszary zastosowania wartości godziwej do wyceny bilansowej według MSSF
                                                                    
1. Wartość godziwa aktywów niematerialnych
2. Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych
3. Utrata wartości aktywów niefinansowych
4. Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych
5. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych
6. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
7. Aktywa biologiczne
8. Pozostałe obszary zastosowań wartości godziwej do wyceny bilansowej:
     • wartość godziwa w rachunkowości zabezpieczeń
     • wartość godziwa w transakcjach płatności w formie akcji własnych
     • wartość godziwa w wycenie świadczeń pracowniczych
     • zapasy
     • zobowiązania dostarczenia towarów i usług w przyszłości
     • wartość godziwa przychodów

IV. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości finansowej 13 – Wycena w wartościach godziwych                                            

1. Cel i zakres standardu
2. Data wejście w życie
3. Wycena
     a. Definicja wartości godziwej
     b. Składnik aktywów lub zobowiązanie
     c. Transakcja
     d. Uczestnicy rynku
     e. Cena
     f. Zastosowanie do aktywów niefinansowych
     g. Zastosowanie do zobowiązań i własnych instrumentów kapitałowych
     h. Zastosowanie do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych z pozycjami równoważącymi ryzyko rynkowe lub ryzyko kredytowe kontrahenta
     i. Wartość godziwa w początkowym ujęciu
     j. Techniki wyceny
       - podejście rynkowe
       - podejście kosztowe
       - podejście dochodowe 
     k. Dane wejściowe a techniki wyceny
       - dane wejściowe do poziomu 1
       - dane wejściowe do poziomu 2
       - dane wejściowe do poziomu 3
     l. Hierarchia wartości godziwej
4. Ujawnianie informacji

V. Wartość godziwa w sprawozdaniach finansowych polskich jednostek gospodarczych – przykłady  

VI. Wartość godziwa jako specyficzny obszar badania                  

  • Specyfika i ryzyko badania szacowanej wartości godziwej

 

 

Łukasz Godlewski

Ekonomista, biegły rewident nr w rejestrze 12068. Doświadczenie w zawodzie biegłego rewidenta zdobywał w Grant Thornton i BDO. Obecnie prowadzi własna firmę audytorską i zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych.
Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w SKwP oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego PKF Consult. Ma na swoim koncie szereg publikacji z zakresu MSR i MSSF. Współautor pracy zbiorowej „Rachunkowość Finansowa dla zaawansowanych” – wydawnictwo SKwP.

 

 

 

Termin:
28 sierpnia 2018r.

 

Godziny szkolenia:
9.30 - 16.00

 

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

 

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 

 

 

Cena uczestnictwa:
450 zł  + 23% VAT

Opłata obejmuje:
wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie

Termin płatności:

opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.

Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu