Wykładowcy

Wykładowcy PKF Consult są praktykami z dużym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych. Posiadają wieloletnie doświadczenie dydaktyczne.

 

Rafał BARYCKI

Partner PKF Consult. Biegły rewident wpisany na listę KRBR pod nr 10744. Z PKF Consult związany od 2000 roku. Specjalizuje się w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, a także doradztwie w zakresie przekształceń sprawozdań finansowych na standardy międzynarodowe. Posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek ubiegających się o dopuszczenie do publicznego obrotu. Prowadzi szkolenia z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (instrumenty finansowe, sprawozdawczość finansowa, MSSF). Autor publikacji dotyczących rynku kapitałowego oraz materiałów dydaktycznych na szkolenia, do wybranej tematyki z zakresu MSR/MSSF i MSB.

 

Agnieszka CHAMERA

Partner PKF Consult. Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy nr 10220. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w doradztwie przy przekształceniach spółek, jak również sporządzaniu analiz due diligence i dokumentacji cen transferowych. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków na szkoleniach z zakresu k.s.h. i ustaw podatkowych.

 

Mirosława CIENKOWSKA

Biegły rewident, Partner PKF Consult, absolwentka Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Strategie Inwestycyjne i Kapitałowe.
Doświadczenie w zawodzie biegłego rewidenta  zdobywała w KPMG Audyt Sp. z o.o. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej (wg MSB i KSRF) na szkoleniach organizowanych przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego PKF. Szkoli asystentów w technikach i procedurach badania.
Autorka szeregu publikacji w Dzienniku Gazeta Prawna i portalach internetowych dotyczących rachunkowości i finansów. Publikacje dotyczą między innymi sprawozdawczości grup kapitałowych, raportowania, rozliczeń księgowych, wyceny w wartościach szacunkowych i ich badanie itp.).

 

Teresa FOŁTA

Ekonomistka, biegły rewident nr rej. 870. W PKF Consult Menedżer Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości. Poprzednio Członek Zarządu REWIKS Sp. z o.o. Posiada szerokie doświadczenie w badaniach jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym jednostek wielozakładowych. Uczestniczyła jako konsultant we wdrażaniu systemów rachunkowości informatycznej. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w wielu ośrodkach szkoleniowych. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości oraz materiałów dydaktycznych z zakresu polskich standardów rachunkowości jak i MSR/MSSF oraz MSB na szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

 

Jadwiga GODLEWSKA

Biegły rewident, absolwentka SGPiS w Warszawie, Studium Pedagogicznego (też przy SGPiS) oraz Podyplomowego Studium Podatkowego (już przy SGH). Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Od 1991 roku prowadzi własną Kancelarię doradztwa podatkowego. Jako wykładowca współpracowała bądź współpracuje między innymi z wieloma jednostkami szkoleniowymi. Od 2007 do 2011 r. członek Krajowej Komisji Nadzoru KIBR. Od 2007 roku zastępca przewodniczącego Regionalnej Rady KIBR w Warszawie. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej i podatków. Wykładowca na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej.

 

Łukasz GODLEWSKI

Ekonomista, biegły rewident nr w rejestrze 12068. Doświadczenie w zawodzie biegłego rewidenta zdobywał w Grant Thornton i BDO. Obecnie prowadzi własna firmę audytorską i zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych.
Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w SKwP oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego PKF Consult. Ma na swoim koncie szereg publikacji z zakresu MSR i MSSF. Współautor pracy zbiorowej „Rachunkowość Finansowa dla zaawansowanych” – wydawnictwo SKwP.

 

Marzena BŁOGOSZ

Biegły rewident numer 12828. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Metody ilościowe i systemy informacyjne. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rewizji finansowej, rachunkowości oraz dokumentacji audytowej dla pracowników audytu w firmach audytorskich m.in. tj. Misters Audytor, PKF Consult. Przez kilka lat pracowała na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w różnych instytucjach. Aktualnie jest Menadżerem Zarządzający w Centrum Kontroli Jakości w PKF Consult. Potrafi w przystępny sposób łączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną, popierając ją swoim wieloletnim doświadczeniem.

 

Ewa JAKUBCZYK-CAŁY

Partner Zarządzający PKF Consult, biegły rewident. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych.  Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016;  Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Rady Fundatorów  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz  Komisji Etyki przy KIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów  z zakresu polskich i międzynarodowych  standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości   i rewizji finansowej.

 

Mariusz KUCIŃSKI

Biegły rewident, Partner PKF Consult. Wykładowca w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR/MSSF, konsolidacja sprawozdań finansowych i rewizji finansowej, standardy wykonywania zawodu biegłego rewidenta, planowanie badania sprawozdań finansowych, inne usługi biegłego rewidenta). Posiada duże doświadczenie w badaniach sprawozdań skonsolidowanych dużych grup kapitałowych. Bierze udział w procesach prywatyzacyjnych i restrukturyzacyjnych. Współautor publikacji z zakresu rachunkowości, m.in. na temat problemów zamknięcia rachunkowego roku.

  

Małgorzata TADEUSIAK

Biegły rewident, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W PKF Consult pełni funkcję Dyrektora Centrum Kontroli Jakości. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań, w tym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Zarządzała projektami wdrożenia Międzynarodowy Standardów Sprawozdawczości Finansowej, due diligence i realizowała usługi w ramach sporządzania prospektów emisyjnych. Współpracowała z Komisją Nadzoru Audytowego. Uczestniczyła w opracowywaniu metodologii kontroli systemu wewnętrznej kontroli jakości w ramach Europejskiej Metodologii Kontroli Badań. Prowadziła szkolenia z zakresu sprawozdawczości finansowej oraz regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów papierów wartościowych.

 

Marek WOJCIECHOWSKI

Biegły rewident, Partner PKF Consult, absolwent Politechniki Wrocławskiej oraz studium podyplomowego Inwestycje Kapitałowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Specjalizuje się w badaniach skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształcaniu sprawozdań finansowych na międzynarodowe standardy rachunkowości, wycenach przedsiębiorstw oraz doradztwie w zakresie sporządzania części ekonomicznej prospektów emisyjnych. Prowadzi szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości.

 


 

 


 

 

Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu