Controlling i analiza finansowa przedsiębiorstw

 


1 200,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

 • Uczestnicy zapoznają się z procesem tworzenia oraz obiegu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie.
 • Szczegółowo zostanie zaprezentowany proces budżetowania na poziomie operacyjnym oraz finansowym.
 • Po ukończeniu szkolenia, kursanci będą posiadać praktyczną wiedzę z zasad interpretacji sprawozdań finansowych oraz analizy finansowej przedsiębiorstw.

Całość omawianych zagadnień będzie uzupełniona o studium przypadku oraz rozbudowane ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie skierowane do:

 • specjalistów,
 • kierowników niższego oraz wyższego szczebla,
 • właścicieli przedsiębiorstw,
 • pracowników z różnych branż, którzy uczestniczą w procesie podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz publicznego.

1. Controlling w przedsiębiorstwie:

 • Czym powinien zajmować się controlling?
 • Pojęcie i rachunek kosztów
 • Koszty a wydatki
 • Grupy oraz układy ewidencyjne kosztów

2. Proces oraz funkcje systemu budżetowania:

 • Metody budżetowania
 • Procedura budżetowania
 • Struktura budżetu głównego
 • Budżet kapitałowy, operacyjny i finansowy

3. Charakterystyka sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa:

 • Zakres podmiotowy, podstawa prawna, źródło i cele sprawozdania finansowego
 • Struktura i treść sprawozdania finansowego
 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

4. Bilans:

 • Stałe i zmienne cechy bilansu
 • Bilans według MSR oraz krajowych standardów rachunkowości
 • Charakterystyka majątku firmy – aktywa trwałe i obrotowe przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka źródeł finansowania – kapitał własny i zobowiązania
 • Co można wyczytać z bilansu, na co zwrócić uwagę?
 • Analiza pionowa bilansu
 • Analiza pozioma bilansu

5. Rachunek zysków i strat:

 • Przychody i ich podział
 • Koszty i ich klasyfikacja
 • Warianty rachunku zysków i strat
 • Skąd biorą się zyski? Czym są zyski "papierowe"?

6. Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow):

 • Rodzaje przepływów pieniężnych: działalność operacyjna, finansowa i inwestycyjna
 • Zysk a środki pieniężne (gotówka)
 • Jak ocenić strukturę rachunku przepływów pieniężnych?
 • Rachunek przepływów pieniężnych – zadania

7. Zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa.

8. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniu finansowym.

9. Ćwiczenia praktyczne – co można wyczytać ze sprawozdań finansowych przedsiębiorstw?

10. Analiza finansowa a analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa:

 • Podział analizy finansowej
 • Klasyfikacja analizy finansowej
 • Metody analizy finansowej

11. Płynność finansowa:

 • Wskaźniki płynności
 • Jak odczytać pierwsze zagrożenia?
 • Jak uzdrowić kondycję płynnościową firmy?

12. Rentowność przedsiębiorstwa:

 • Wskaźniki rentowności sprzedaży
 • Wskaźniki rentowności kapitału własnego
 • Wskaźniki rentowności aktywów

13. Zadłużenie przedsiębiorstwa:

 • Źródła kapitałów obcych w przedsiębiorstwie
 • Wskaźniki zadłużenia

14. Sprawność zarządzania:

 • Wskaźniki sprawności zarządzania

15. Pojęcie, poziom i źródła kapitału obrotowego brutto i netto (cykl konwersji gotówkowej)

 • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym
 • Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – zadania

16. Ćwiczenia praktyczne wraz z przeprowadzeniem własnej analizy.

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w mBanku w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Karierę w mBanku rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK, był również trenerem w Altkom Akademii. Ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe. Jego hobby to sport, podróże, muzyka oraz literatura (biograficzna, górska, podróżnicza, sportowa). 

Godziny szkolenia:
9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

Opłata obejmuje:
wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie

Termin płatności:
Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.
Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Anna Ciucias
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 70

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 693 333 558

Agnieszka Ulanecka
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
e-mail, 601 832 482

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu