Stosowanie przepisów RODO w praktyce biegłego rewidenta

Samokształcenie (8h)


590,00

1. Czym jest RODO [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych]?

 • Znaczenie „soft law”

 • Znaczenie motywów RODO

 • Znaczenie przepisów krajowej ustawy o ochronie danych osobowych

2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych

 • Dane osobowe

 • Przetwarzanie danych osobowych

 • Administrator danych i Współadministratorzy z uwzględnieniem stanowiska Polskiej Izby

 • Biegłych Rewidentów oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 • Podmiot Przetwarzający ze wskazaniem przykładów występowania kancelarii biegłego

 • rewidenta w roli przetwarzającego

 • Odbiorca danych

3. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych – umowa z biegłym rewidentem

 • Ogólne zasady

  • Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość

  • Ograniczenie celu

  • Minimalizacja danych

  • Prawidłowość

  • Ograniczenie przechowywania

  • Poufność i integralność danych

  • Rozliczalność

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kancelarii Biegłego Rewidenta

 • Podstawy przetwarzania danych szczególnych kategorii

4. Realizacja obowiązku informacyjnego

 • Zbieranie danych bezpośrednio od osoby, których dane dotyczą

 • Zbieranie danych ze źródeł trzecich (nie od osoby, której dane dotyczą)

 • Kiedy nie należy realizować obowiązku informacyjnego

 • Przykłady i sposób realizacji obowiązku informacyjnego – rekrutacja, potencjalny klient, klient, monitoring, pracownicy

5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 • Prawo do przejrzystości danych

 • Prawo dostępu do danych

 • Prawo do sprostowania i usunięcia danych

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

 • Prawo do przenoszenia danych

 • Prawo do sprzeciwu

 • Prawa związane z profilowaniem danych

6. Obowiązki kancelarii biegłego rewidenta

 • Stosowanie mechanizmów ochrony danych - privacy by design, privacy by default

 • Rejestrowanie czynności przetwarzania danych

 • Bezpieczeństwo danych osobowych

  • Bezpieczeństwo danych osobowych, a bezpieczeństwo informacji

  • Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe

  • Bezpieczeństwo osobowe

  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 • Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa – przykłady, wskazówki dot. ich przygotowania

 • Szacowanie ryzyka (metodyka, programy wspierające, postępowanie z ryzykiem) i ocena

 • skutków dla ochrony danych

 • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych osobowych

  • Co to jest zagrożenie

  • Rodzaje zagrożeń i sposoby przeciwdziałania

  • Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych

  • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego

  • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach

7. Przetwarzanie danych klienta - umowa powierzenia

 • Warunki powierzenia danych osobowych

 • Obowiązki podmiotu przetwarzającego dane

 • Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane

 • Rejestrowanie kategorii czynności przetwarzania

 • Elementy wymagające szczególnej uwagi podczas wiązania się umową powierzenia  - umowa z biegłym rewidentem (kary umowne, audyty, weryfikacja rzetelności podmiotu przetwarzającego, terminy zgłoszeń)

8. Inspektor ochrony danych (IOD)

 • Status inspektora ochrony danych

 • Kto może zostać IOD

 • Czy i kiedy kancelaria Biegłego Rewidenta ma obowiązek wyznaczenia IOD

 • IOD w grupie przedsiębiorstw

9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

 • Administracyjne kary pieniężne

 • Odpowiedzialność cywilna

 • Odpowiedzialność karna

10. Zagadnienia szczegółowe (do poruszenia w zależności od zainteresowania uczestników)

 • Przetwarzania danych dziecka

 • Zasady wyrażenia zgody

Jędrzej Sokół

Absolwent Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W 2019 r. ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie w obszarze danych osobowych zdobywał w latach 2013-2017 jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (obecnie UODO), oraz w renomowanej warszawskiej firmie doradczej pełniąc funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w podmiotach z kapitałem zagranicznym branży: HR, transportu i logistyki, motoryzacyjnej, badań opinii i rynku, kosmetycznej oraz producenta pasz dla zwierząt hodowlanych.

Prowadzący jest autorem rozdziału poświęconego przetwarzaniu danych w ramach działów kadr opublikowanego w naukowej pracy zbiorowej wydawnictwa C.H. BECK „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia” pod redakcją dr. M. Kaweckiego, T. Osieja. Udzielał się również na łamach czasopisma „Dbam o zdrowie” oraz współtworzył branżowe portale internetowe publikując artykuły związane z ochroną danych osobowych.

 

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia wraz z instrukcją otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu