Moduł 2 - Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

 

620,00

1. Wprowadzenie

Cel szkolenia.

 • Pojęcie mniejszej i średniej jednostki w regulacjach krajowych i w EU.  
 • Specyfika działalności małych i średnich jednostek.
 • Możliwość uproszczeń w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej według regulacji krajowych.
 • Dostępne wskazówki wydane przez IFAC i inne ciała dotyczące uproszczeń i skalowalności przy badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek.

2. Zakres tematyczny Międzynarodowych Standardów Badania

Cel i zakres badania sprawozdania finansowego.

 • Ramowe założenia sprawozdawczości finansowej.
 • Cele określone w poszczególnych standardach.
 • Stosowanie standardów do badania mniejszych jednostek – uproszczenia przewidziane w poszczególnych standardach.
 • Podstawowe różnice między KSRF nr 1 i KSRF nr 2 a MSB.

3. Etap przygotowania badania – specyfika badania sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Wstępne czynności związane z badaniem:
− akceptowanie i uzgodnienie warunków zlecenia,
− zagadnienia dotyczące etyki i zasad zapewnienia jakości,
− komunikowanie się z organami sprawującymi nadzór.

 • Planowanie badania:
  − strategia badania,
  − zakres badania,
  − plan badania,
  − kierowanie i nadzór,
  − istotność pozycji podlegających badaniu.
 • Wiedza o jednostce i wpływ na szacowanie ryzyka:
  − środowisko kontroli wewnętrznej,
  − szacowanie ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym.
 • Dowody badania:
  − wystarczalność i odpowiedniość dowodów badania,
  − ograniczenia w uzyskaniu dowodów badania.
 • Wpływ systemów IT na proces planowania badania mniejszych jednostek.
 • Przykłady i zadania sytuacyjne.

4. Możliwość wykorzystania systemu kontroli wewnętrznej przy badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Specyfika systemów kontroli wewnętrznej w mniejszych jednostkach.

 • Możliwość polegania na kontroli wewnętrznej.
 • Reakcja na możliwość obejścia kontroli wewnętrznej.
 • Wpływ systemów IT na proces planowania badania mniejszych jednostek

Etap badania właściwego – specyfika badania sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek

Odpowiedzialność biegłego rewidenta dotycząca wykrywanie oszustw:
− zapytania do kierownictwa, testy, kwestionariusze,
− badanie zgodności i wiarygodności.

Badanie zagadnień szczególnych:
− badanie danych szacunkowych,
− roszczenia sporne,
− zasadność założenia kontynuacji działalności,
− oświadczenia kierownictwa,
− udział w inwentaryzacji składników majątkowych,
− badanie sprawozdania finansowego po raz pierwszy – badanie bilansu otwarcia,
− wycena w wartości godziwej poszczególnych składników majątkowych,
− transakcje z jednostkami powiązanymi.

Ocena wpływu zdarzeń po dacie bilansu na sprawozdanie finansowe.

Wykorzystywanie przez biegłego prac innych zespołów ludzkich – ekspertów i rzeczoznawców.

Przykłady i zadania sytuacyjne.

6. Dokumentowanie zakończenia badania

Sprawozdanie (opinia) biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego:
− rodzaj wydanej opinii a zgromadzone dowody badania.

Przegląd dokumentacji rewizyjnej i jej weryfikacja.

Przykłady i zadania sytuacyjne.

7. Sprawdzian wiadomości

 

 

 

 

 

 

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduł II (16 godz.) - 620 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.

W przypadku rezygnacji na 7 dni przed terminem szkolenia, uczestnik ponosi pełny koszt uczestnictwa.

Opłaty za uczestnictwo należy uiścić przed terminem rozpoczęcia się szkolenia po otrzymaniu maila potwierdzającego jego realizację.

Brak opłaty na konto Organizatora w wyżej wymienionym terminie powoduje automatyczne skreślenie z listy uczestników szkolenia.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu