Moduł XI - Inwestycje niefinansowe- aspekty bilansowe i podatkowe (8h)

 

e-learning

I. Inwestycje niefinansowe wg przepisów ustawy o rachunkowości                           

1. Definicja inwestycji
2. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – dostępne metody wyceny bilansowej:

  • cena nabycia
  • cena rynkowa
  • wartość godziwa

3. Utrata wartości inwestycji niefinansowych
 

II. MSR 40 - nieruchomości inwestycyjne                                                                      

1. Zakres przedmiotowy standardu
2. Podstawowe definicje
3. Wycena początkowa i ujmowanie
4. Modele wyceny nieruchomości inwestycyjnych:

  • model ceny nabycia
  • model wartości godziwej

5. Przeniesienia nieruchomości do i z nieruchomości inwestycyjnych
6. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych
7. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym 


III. Wartość godziwa nieruchomości                                                                             

1. Podejście do wyceny:

  • podejście rynkowe
  • podejście kosztowe
  • podejście przychodowe

2. Operaty szacunkowe – na co zwracać uwagę


VI. Utrata wartości inwestyccji wg MSR 36                                                             

1. Zakres oraz podstawowe pojęcia użyte w standardzie
2. Identyfikacja aktywów pod względem możliwości utraty wartości
3. Wartość odzyskiwalna
4. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości


V. Aspekty podatkowe wyceny nieruchomości inwestycyjnych

1. Wpływ metod wyceny na podatek dochodowy
2. Różnice przejściowe i podatek odroczony
3. Zasady amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych

Sprawdzian wiadomości                                                      


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu