Moduł XI - Inwestycje niefinansowe- aspekty bilansowe i podatkowe (8h)

 

e-learning

350,00

I. Inwestycje niefinansowe wg przepisów ustawy o rachunkowości                           

1. Definicja inwestycji
2. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – dostępne metody wyceny bilansowej:

 • cena nabycia
 • cena rynkowa
 • wartość godziwa

3. Utrata wartości inwestycji niefinansowych
 

II. MSR 40 - nieruchomości inwestycyjne                                                                      

1. Zakres przedmiotowy standardu
2. Podstawowe definicje
3. Wycena początkowa i ujmowanie
4. Modele wyceny nieruchomości inwestycyjnych:

 • model ceny nabycia
 • model wartości godziwej

5. Przeniesienia nieruchomości do i z nieruchomości inwestycyjnych
6. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych
7. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym 


III. Wartość godziwa nieruchomości                                                                             

1. Podejście do wyceny:

 • podejście rynkowe
 • podejście kosztowe
 • podejście przychodowe

2. Operaty szacunkowe – na co zwracać uwagę


VI. Utrata wartości inwestyccji wg MSR 36                                                             

1. Zakres oraz podstawowe pojęcia użyte w standardzie
2. Identyfikacja aktywów pod względem możliwości utraty wartości
3. Wartość odzyskiwalna
4. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości


V. Aspekty podatkowe wyceny nieruchomości inwestycyjnych

1. Wpływ metod wyceny na podatek dochodowy
2. Różnice przejściowe i podatek odroczony
3. Zasady amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych

Sprawdzian wiadomości                                                      

Minimalne warunki  techniczne uczestnika, niezbędne przy realizacji szkolenia:

 1. procesor dwurdzeniowy lub lepszy
 2. rozdzielczość ekranu monitora minimum 1024x768
 3. karta dźwiękowa
 4. dostęp do Internetu
 5. myszka
 6. klawiatura
 7. system operacyjny: Microsoft Windows XP lub wyższy
 8. przeglądarka minimalna wersja:

- Google Chrome 30.0

- Mozilla Firefox 25.0

- Microsoft Internet Explorer 10

- Apple Safari 6

Rekomendujemy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji przeglądarki internetowej:

 • Adobe Flash Player 10.0 lub wyższy

Kontakt w sprawach technicznych: helpdesk.elearning@pkfpolska.pl

 • Po dokonaniu przez uczestnika  opłaty za szkolenie organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową. Uczestnik ma aktywny status do momentu zaliczenia testu, co jest jednoznaczne z ukończeniem szkolenia.
   
 • Zgodnie z określonymi przez KRBR warunkami udziału w szkoleniach doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów uczestnicy szkolenia e-learningowego mają obowiązek ukończenia go nie później niż do dnia 31.12.2017 r.
   
 • Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, Oddział w Warszawie, ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa,
  nr 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001.

Warunkiem uzyskania loginu do platformy e-learningowej jest:

1. wypełnienie i wysłanie  karty zgłoszenia (formularz elektroniczny)
2. dokonanie opłaty za szkolenie.

Po wypełnieniu warunków formalnych, organizator, drogą mailową udostępnia indywidualny login dla uczestnika szkolenia, uprawniający do dostępu na platformę  e–learningową. Uczestnik ma dostęp do kursu do czasu zaliczenia testu wiadomości.

Warunki zaliczenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia jego ukończenia:

Etap I

Po zalogowaniu się na platformę,  uczestnik znajdzie ekran z opisem przycisków nawigacji, z których będzie korzystał przy realizacji szkolenia. Struktura szkolenia składa się z rozdziałów tematycznych. Po zapoznaniu się z każdym rozdziałem,  uczestnik ma do rozwiązania jedno lub dwa zadania metodą wyboru lub doboru prawidłowych odpowiedzi. Warunkiem uruchomienia następnego rozdziału jest prawidłowe rozwiązanie zadań z rozdziału poprzedniego.

Etap II

Po zapoznaniu się z zagadnieniami zawartymi we wszystkich rozdziałach i rozwiązaniu wszystkich zadań, uczestnik ma prawo przejść do części końcowej kursu. Jest to test wiadomości, którego zaliczenie jest podstawą do wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia.

Etap III

Po wejściu do pliku – test wiadomości uczestnik otrzymuje 25 pytań wybranych losowo z ogólnej puli pytań testowych. Zaliczenie testu następuje po prawidłowej odpowiedzi na 20 pytań testowych. Istnieje możliwość poprawienia odpowiedzi jeśli uczestnikowi wydaje się, że zaznaczył odpowiedź błędną.

Po zakończeniu testu pojawi się raport z uzyskanych wyników.

Etap IV

Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość wydrukowania materiałów szkoleniowych w formie prezentacji.

Etap V

Pomyślne ukończenie szkolenia automatycznie jest rejestrowane na platformie  e-learningowej.

Organizator niezwłocznie wysyła uczestnikowi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w formie pisemnej.

Jeśli potrzebujesz pomocy:

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu