Moduł XI - Inwestycje niefinansowe- aspekty bilansowe i podatkowe (8h)

 

e-learning

I. Inwestycje niefinansowe wg przepisów ustawy o rachunkowości                           

1. Definicja inwestycji
2. Nieruchomości i wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji – dostępne metody wyceny bilansowej:

  • cena nabycia
  • cena rynkowa
  • wartość godziwa

3. Utrata wartości inwestycji niefinansowych
 

II. MSR 40 - nieruchomości inwestycyjne                                                                      

1. Zakres przedmiotowy standardu
2. Podstawowe definicje
3. Wycena początkowa i ujmowanie
4. Modele wyceny nieruchomości inwestycyjnych:

  • model ceny nabycia
  • model wartości godziwej

5. Przeniesienia nieruchomości do i z nieruchomości inwestycyjnych
6. Zbycie nieruchomości inwestycyjnych
7. Ujawnianie informacji w sprawozdaniu finansowym 


III. Wartość godziwa nieruchomości                                                                             

1. Podejście do wyceny:

  • podejście rynkowe
  • podejście kosztowe
  • podejście przychodowe

2. Operaty szacunkowe – na co zwracać uwagę


VI. Utrata wartości inwestyccji wg MSR 36                                                             

1. Zakres oraz podstawowe pojęcia użyte w standardzie
2. Identyfikacja aktywów pod względem możliwości utraty wartości
3. Wartość odzyskiwalna
4. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości


V. Aspekty podatkowe wyceny nieruchomości inwestycyjnych

1. Wpływ metod wyceny na podatek dochodowy
2. Różnice przejściowe i podatek odroczony
3. Zasady amortyzacji nieruchomości inwestycyjnych

Sprawdzian wiadomości                                                      


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu