Moduł XXIII - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

 

I.  Wprowadzenie

 •      Zmiany w polskim prawie CIT i PIT (działalność gospodarcza) oraz VAT
  • Cel szkolenia
  • Przypomnienie i podsumowanie zmian, które miały miejsce w ustawach (CIT, PIT, VAT) w roku 2016 r.
  • Omówienie ewentualnych zmian/propozycji zmian do ustaw (CIT, PIT, VAT)  oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, które miały miejsce w 2016 i 2017 r.
    

II.  Zmiany w zakresie podatku dochodowego. oraz innych podatków mające znaczenie dla sprawozdań finansowych za 2016 i 2017 r

 • Zmiany w zakresie cen transferowych, nowe wymogi wchodzące w życie w 2016r i od 2017r
 • Zmiany w zakresie rozpoznawania korekt kosztów i przychodów dla potrzeb podatku dochodowego z tytułu rabatów i pomyłek
 • Zmiany dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania zobowiązań
 • GAAR – tzw. mała klauzula obejścia prawa dotycząca wypłaty dywidend
 • Zmiany w podatku dochodowym związane ze wspieraniem innowacyjności – ulga na nowe technologie zastąpiona odliczaniem kosztów na działalność badawczo-rozwojową
 • Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP przez zagranicznych podatników
 • Wprowadzenie klauzuli beneficial owner
 • 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność
 • Płatności (bez)gotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe
 • Nowe zasady opodatkowania aportów
 • Wprowadzenie nowych zasad rozliczania tzw. wymiany udziałów
 • Podatek bankowy
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
   

III. Zmiany w zakresie ustawy VAT, które weszły w życie w trakcie 2016 i nowe obowiązujące od 2017r.

 • Zmiany w zakresie mechanizmu reverse chargé (towary, usługi)
 • Nowe obowiązki w zakresie informacji podsumowujących
 • Odpowiedzialność solidarna i obowiązek miesięcznego rozliczenia podatku
 • Instytucja kaucji gwarancyjnej
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • Właściwość organu podatkowego w sprawie rozliczenia VAT
 • Korekty deklaracji VAT – brak obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji
 • Odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych, zastosowanie w przypadku podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych, niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe
 • Zmiany w przepisach przejściowych dotyczące obowiązujących stawek podatku VAT
 • Nowe zasady rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z VAT
 • Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT (kontrolno-weryfikacyjne, utrudnienia w przyśpieszeniu zwrotu)
 • Ograniczenie możliwości rozliczania podatku VAT i składania deklaracji oraz informacji podsumowujących za okresy kwartalne
 • Obowiązek składania elektronicznych deklaracji VAT i informacji podsumowujących
 • Podniesienie limitu dla drobnych przedsiębiorców
 • Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
 • Nowe zasady obrotu towarami wrażliwymi
 • Powrót sankcji oraz zaostrzenie sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT
 • Istotne zmiany w zakresie rozliczania podatku naliczonego z tytułu czynności objętych odwrotnym obciążeniem
 • Klauzula nadużycia prawa w VAT
 • Uchylenie zwolnień przedmiotowych w zakresie czynności stanowiących element usług finansowych i ubezpieczeniowych
 • JPK VAT
   

IV. Ordynacja podatkowa - które weszły w życie w trakcie 2016 i nowe obowiązujące od 2017 r.
 

 • Zmiany w zakresie obejścia przepisów prawa podatkowego
 • Interpretacje przepisów podatkowych – nowe zasady
 • Nowe środki ochrony podatników (objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna)
 • Zasady ustalania pełnomocnika – nowe zasady
 • Korekta deklaracji bez uzasadnienia
 • Jednolity plik kontrolny
 • Zmiany zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych (w tym odsetki podwyższone a sankcja VAT)

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu