Moduł XXIII - Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

 

I.  Wprowadzenie

 •      Zmiany w polskim prawie CIT i PIT (działalność gospodarcza) oraz VAT
  • Cel szkolenia
  • Przypomnienie i podsumowanie zmian, które miały miejsce w ustawach (CIT, PIT, VAT) w roku 2016 r.
  • Omówienie ewentualnych zmian/propozycji zmian do ustaw (CIT, PIT, VAT)  oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, które miały miejsce w 2016 i 2017 r.
    

II.  Zmiany w zakresie podatku dochodowego. oraz innych podatków mające znaczenie dla sprawozdań finansowych za 2016 i 2017 r

 • Zmiany w zakresie cen transferowych, nowe wymogi wchodzące w życie w 2016r i od 2017r
 • Zmiany w zakresie rozpoznawania korekt kosztów i przychodów dla potrzeb podatku dochodowego z tytułu rabatów i pomyłek
 • Zmiany dotyczące korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania zobowiązań
 • GAAR – tzw. mała klauzula obejścia prawa dotycząca wypłaty dywidend
 • Zmiany w podatku dochodowym związane ze wspieraniem innowacyjności – ulga na nowe technologie zastąpiona odliczaniem kosztów na działalność badawczo-rozwojową
 • Wprowadzenie definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP przez zagranicznych podatników
 • Wprowadzenie klauzuli beneficial owner
 • 15% podatek CIT dla małych przedsiębiorców oraz podatników rozpoczynających działalność
 • Płatności (bez)gotówkowe w CIT od 1 stycznia 2017 r. a koszty podatkowe
 • Nowe zasady opodatkowania aportów
 • Wprowadzenie nowych zasad rozliczania tzw. wymiany udziałów
 • Podatek bankowy
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
   

III. Zmiany w zakresie ustawy VAT, które weszły w życie w trakcie 2016 i nowe obowiązujące od 2017r.

 • Zmiany w zakresie mechanizmu reverse chargé (towary, usługi)
 • Nowe obowiązki w zakresie informacji podsumowujących
 • Odpowiedzialność solidarna i obowiązek miesięcznego rozliczenia podatku
 • Instytucja kaucji gwarancyjnej
 • Zmiany w zakresie ulgi na złe długi
 • Właściwość organu podatkowego w sprawie rozliczenia VAT
 • Korekty deklaracji VAT – brak obowiązku pisemnego uzasadniania przyczyn złożenia korekty deklaracji
 • Odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych, zastosowanie w przypadku podatników nabywających towary i usługi wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów innych, niż działalność gospodarcza, gdy przypisanie tych towarów i usług w całości do działalności gospodarczej podatnika nie jest możliwe
 • Zmiany w przepisach przejściowych dotyczące obowiązujących stawek podatku VAT
 • Nowe zasady rejestrowania i wyrejestrowywania podatników z VAT
 • Zmiany w zakresie zwrotu podatku VAT (kontrolno-weryfikacyjne, utrudnienia w przyśpieszeniu zwrotu)
 • Ograniczenie możliwości rozliczania podatku VAT i składania deklaracji oraz informacji podsumowujących za okresy kwartalne
 • Obowiązek składania elektronicznych deklaracji VAT i informacji podsumowujących
 • Podniesienie limitu dla drobnych przedsiębiorców
 • Nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych
 • Nowe zasady obrotu towarami wrażliwymi
 • Powrót sankcji oraz zaostrzenie sankcji karnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT
 • Istotne zmiany w zakresie rozliczania podatku naliczonego z tytułu czynności objętych odwrotnym obciążeniem
 • Klauzula nadużycia prawa w VAT
 • Uchylenie zwolnień przedmiotowych w zakresie czynności stanowiących element usług finansowych i ubezpieczeniowych
 • JPK VAT
   

IV. Ordynacja podatkowa - które weszły w życie w trakcie 2016 i nowe obowiązujące od 2017 r.
 

 • Zmiany w zakresie obejścia przepisów prawa podatkowego
 • Interpretacje przepisów podatkowych – nowe zasady
 • Nowe środki ochrony podatników (objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna)
 • Zasady ustalania pełnomocnika – nowe zasady
 • Korekta deklaracji bez uzasadnienia
 • Jednolity plik kontrolny
 • Zmiany zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych (w tym odsetki podwyższone a sankcja VAT)

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu