Ostatnie aktualizacje MSSF, zagadnienia dotyczące ujęcia skutków COVID-19 w sprawozdaniach finansowych sporządzonych wg MSSF

 

450,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian jakie zaszły w standardach w roku 2020. Odpowiemy m.in. na pytania czy Covid 19 jest zdarzeniem korygującym czy nie korygującym? Czy pandemia COVID-19 spowodowała, że zobowiązanie stało się nieuniknione lub umowa przyniesie straty? Uczestnicy szkolenia dowiedzą się nastąpiły zmiany świadczeń pracowniczych i obowiązków pracodawcy, a także przedstawimy uwagi Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego do sprawozdań finansowych za rok 2020.

 

Korzyści dla uczestnika:

- przedstawimy na  przykładach najbardziej problematyczne kwestie, które sprawiają najwięcej trudności w stosowaniu MSSF w praktyce

- dowiesz się jak należy przyjąć pomoc rządową

- powiemy czy nastąpiły zmiany świadczeń pracowniczych i obowiązków pracodawcy

- zapoznasz się z uwagami PANA do sprawozdań finansowych za 2020r.

 

Adresaci:

-księgowi,

-biegli rewidenci,

-specjaliści rachunkowości zarządczej/controllingu,

- analitycy finansowi

-dyrektorzy finansowi

-członkowie zarządów i rad nadzorczych

Moduł I  Sprawozdanie finansowe za rok 2020

 1. Zmiany w roku 2020 w standardach. Podsumowanie corocznych poprawek
 2. Sprawozdanie finansowe- podsumowanie:
 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
 2. Rachunek zysków i strat
 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym
 6. Wybrane ujawnienia

Moduł II  COVID -19 a sprawozdanie finansowe za rok 2020,

I.Sprawozdania wg MSSF rekomendacje ESMA, szczególne zagadnienia do analizy w sprawozdaniu finansowym za rok 2020

 1. Czy aktywa zostały ujęte w prawidłowej wysokości ? ( odpisy aktualizujące , testy)
 2. Jaki jest wpływ w zakresie instrumentów finansowych ?
 3. Wpływ na rachunkowość przychodów ?
 4. Czy dochód do opodatkowania będzie wystarczająco wysoki, aby umożliwić realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego?
 5. Czy Covid -19 jest zdarzeniem korygującym czy nie korygującym ?
 6. Jak oceniono ryzyko kredytowe kredytobiorców i innych dłużników?
 7. Czy wartości godziwe aktywów są odpowiednio ustalone?
 8. Jakie są istotne kwestie związane z kontynuacją działalności ?
 9. Jak należy ująć pomoc rządową?
 10. Czy pandemia COVID-19 spowodowała, że zobowiązanie stało się nieuniknione lub umowa przyniesie straty?
 11. Czy nastąpiły zmiany świadczeń pracowniczych i obowiązków pracodawcy?

II. Uwagi PANA ( Polska Agencja Nadzoru Audytowego) do sprawozdań finansowych za rok 2020

 

Grażyna Machula

Trener, praktyk, absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie bankowości inwestycyjnej w London Guidhall Univesity oraz Podyplomowe Studia w zakresie bankowości inwestycyjnej w Gdańskiej Akademii Bankowości na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Przez 11 lat pełniła funkcję dyrektora odpowiedzialnego za rachunkowość w BRE Corporate Finance S.A. Wykładowca w dziedzinie rachunkowości i rynku kapitałowego dla biegłych rewidentów, maklerów, doradców inwestycyjnych; wykładowca na London Guidhall University, były doradca KPW. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Kandydatów na doradców inwestycyjnych w zakresie rachunkowości Opiniodawca na zlecenie organów państwowych regulacji prawnych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym. W 2001 r. otrzymała tytuł wykładowcy roku z dziedziny finansów przyznawany przez Instytut Rozwoju Biznesu.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

09.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu