Moduł 29 Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami krajowych standardów wykonywania zawodu

Szkolenie obejmuje 8 h kształcenia obligatoryjnego

400,00

1. Wprowadzenie

 • Cel wprowadzenia nowego standardu/zmiany istniejącego standardu.
 • Podstawowe różnice pomiędzy poprzednim a zmienionym brzmieniem standardu KSB 540.

2. Cel i zakres badania wartości szacunkowych i powiązanych ujawnień

 • Kluczowe koncepcje standardu
 • Cele biegłego rewidenta
 • Definicje

3. Ocena ryzyka

 • Jednostka i jej otoczenie
 • Kontrola wewnętrzna jednostki
 • Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia
 • Reakcje na oszacowane ryzyka istotnego zniekształcenia

4. Badanie szacunków księgowych i ujawnień

 • Metody szacowania
 • Znaczące założenia
 • Dane
 • Wybór szacunku punktowego i powiązanych ujawnień dotyczących niepewności szacowania przez kierownictwo
 • Ustalenie szacunku punktowego lub przedziału biegłego rewidenta
 • Inne rozważania dotyczące dowodów badania
 • Możliwe oznaki stronniczości kierownictwa
 • Przykłady zastosowania poszczególnych wymogów standardów – badanie prostych i złożonych szacunków księgowych
 • Procedury w zakresie badania ujawnień odnoszących się do szacunków księgowych

5. Ogólna ocena oparta na wykonanych procedurach badania

 • Wystarczalność i odpowiedniość dowodów badania
 • Ustalenie czy szacunki księgowe są racjonalne, czy zniekształcone
 • Komunikacja z kierownictwem i osobami sprawującymi nadzór
 • Pisemne oświadczenia
 • Dokumentacja badania

6. Zmiany uzgodnieniowe do innych standardów badania,będące skutkiem KSB 540 (zmienionego)

 • Zmiany do następujących standardów:

-  Krajowy Standard Badania (KSB) 200 – „Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania”,
-  Krajowy Standard Badania (KSB) 230 – „Dokumentacja badania”
-  Krajowy Standard Badania (KSB) 240 – „Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw”,
-  Krajowy Standard Badania (KSB) 260 (Z) – „Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór”.
-  Krajowy Standard Badania (KSB) 500 – „Dowody badania”,
-  Krajowy Standard Badania (KSB) 580 – „Pisemne oświadczenia”.
-  Krajowy Standard Badania (KSB) 700 (Z) – „Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego”,
-  Krajowy Standard Badania (KSB) 701 – „Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”.

7. Sprawdzian wiadomości

Magdalena Maksymiuk (termin: 05.11.2021)

Jest biegłym rewidentem 12432, posiada kwalifikację ACCA. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posiadawszechstronne, ponad 15-letnie, doświadczenie w finansach. Zarządza wielokompetencyjnym zespołem. Zwiększa efektywność operacyjną i ukierunkowuje procesy biznesowe. Ma doświadczenie w kontrolowaniu sytuacji finansowej firmy, w tym w monitoringu i optymalizacji kosztów, planowaniu finansowym, budżetowaniu, analizie i raportowaniu, wdrożeniach związanych z M&A, konsolidacją, systemami kontroli wewnętrznej.

 

Łukasz Godlewski (termin: 20.12.2021)

Ekonomista, biegły rewident nr w rejestrze 12068. Doświadczenie w zawodzie biegłego rewidenta zdobywał w Grant Thornton i BDO. Obecnie prowadzi własna firmę audytorską i zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych.
Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej w SKwP oraz w Ośrodku Szkolenia Zawodowego PKF Consult. Ma na swoim koncie szereg publikacji z zakresu MSR i MSSF. Współautor pracy zbiorowej „Rachunkowość Finansowa dla zaawansowanych” – wydawnictwo SKwP.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu