Moduł XXI Stosowanie MSB w praktyce część II: Realizacja zaplanowanych procedur badania jako reakcja na oszacowane ryzyko badania

 

620,00

Zajęcia teoretyczne

1. Wprowadzenie

Przypomnienie zagadnień:

 • usytuowania KSRF (w brzmieniu MSB) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,
 • zakresu stosowania wymogów MSB ustalonego Przedmową do Międzynarodowych Standardów i Innych Dokumentów Dotyczących Kontroli Jakości, Badań, Przeglądów, Innych Usług Atestacyjnych i Usług Pokrewnych,
 • obowiązku stosowania MSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,
 • wymogów MSB, dotyczących także innych etapów badania.
   

2. Przegląd wymogów MSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur badania będących odpowiedzią na oszacowane ryzyko istotnych zniekształceń sprawozdań finansowych

Przegląd wymogów:

 • KSRF 330 – Postępowanie biegłego rewidenta w odpowiedzi na ocenę ryzyka,
 • KSRF 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej,
 • KSRF 450 – Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania,
 • KSRF 501 – Dowody badania – rozważania szczególne dotyczące wybranych zagadnień,
 • KSRF 505 – Potwierdzenia zewnętrzne,
 • KSRF 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe,
 • KSRF 520 – Procedury analityczne,
 • KSRF 530 – Badanie wyrywkowe (próbkowanie),
 • KSRF 540 – Badanie wartości szacunkowych, w tym szacunków wartości godziwej i powiązanych ujawnień,
 • KSRF 550 – Podmioty powiązane,
 • KSRF 600 – Badanie sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy) – uwagi szczególne,
 • KSRF 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,
 • KSRF 620 – Korzystanie z wyników pracy eksperta powołanego przez biegłego rewidenta,
 • KSRF 805 – Badanie pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego – uwagi szczególne.

 

Zajęcia  praktyczne – rozwiązywanie zadań sytuacyjnych w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykonywania i dokumentowania czynności i planowania badania sprawozdania finansowego, z uwzględnieniem skalowalności sposobów wypełniania wymogów; sprawdzian wiedzy.

1. Ogólna reakcja

 • Projektowanie i wykorzystywanie ogólnej reakcji na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego.
   

2.  Procedury badania będące reakcją na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń

 • Testy kontroli (rodzaj i zakres, czas przeprowadzania, uproszczenia, ocena skuteczności działania kontroli).
 • Procedury wiarygodności
  - badania szczegółowe grup transakcji, sald i ujawnień, badania wyrywkowe, dokumentowanie badania szczegółowych,
  - analityczne procedury wiarygodności (preferowany zakres stosowania, projektowanie, przeprowadzanie i analiza wyników).
 • Dowody badania bilansu otwarcia, zapasów, danych szacunkowych, spraw spornych i roszczeń, informacji o segmentach; potwierdzenia zewnętrzne, jako dowody badania.
 • Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania i informowanie jednostki o zniekształceniach.
 • Specyfika badania sprawozdań finansowych grupy (w tym praca biegłych rewidentów części grupy).
 • Specyfika badania pojedynczych sprawozdań finansowych oraz określonych elementów sprawozdania finansowego.
 • Ocena wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania,
 • Dokumentacja badania wg MSB i wg ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym
   

Sprawdzian wiadomości

Wykładowcy to biegli rewidenci, doradcy podatkowi i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:

 • Moduł XXI (16 godz.) - 620 zł brutto. Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 u. 1  pkt.29 ustawy o podatku od towarów i usług.
 • obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz lunch.

Materiały szkoleniowe do poszczególnych modułów to skrypty opracowane przez PKF Consult lub wydawnictwa książkowe PIBR i SKwP. Materiały te są wliczone w cenę szkolenia.

Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami MEN.

Miejsce szkolenia:
Zapraszamy do siedziby PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie.

Zgłoszenia:
on-line lub na załączonym formularzu - prosimy przesłać: e-mail: szkolenia@pkfpolska.pl, fax: (22) 560 76 63.
Każde zgłoszenie potwierdzamy.
Na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Informacji udziela:
Centrum Edukacji PKF Consult: tel.: (22) 560 76 71, 560 76 55, fax (22) 560 76 63, szkolenia@pkfpolska.pl.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych
570 094 969, (22) 495 76 02

e-mail

 

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń

601 832 482, (22) 495 76 02
e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu