Podatek u źródła z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

 

590,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej:

 • Podatku u źródła – omówienie instytucji

 • Roli umów międzynarodowych

 • Odpowiedniej kwalifikacji dochodów na gruncie przepisów

 • Warunków stosowania zwolnień podatkowych

 • Bieżących interpretacji oraz orzecznictwa

 • Zmian planowanych od 2019 r.

 

Szkolenie skierowane do:

 • Dyrektorów Finansowych

 • Głównych Księgowych

 • Właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw

 • Pracowników działów księgowości

 • Pracowników działów prawnych

1. Podstawy prawne dot. podatku źródła

 • Konwencja Modelowa OECD,

 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

2. Dochody uzyskiwane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Terytorialność osiągania dochodów

 • Problemy praktyczne

 • Orzecznictwo sądowe, a zmiana przepisów

3. Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy

 • Nieograniczony obowiązek podatkowy – przesłanki

 • Ograniczony obowiązek podatkowy – kategorie dochodów

 • Nieograniczony obowiązek podatkowy w dwóch państwach – kolizja

4. Metody unikania podwójnego opodatkowania:

 • Metoda wyłączenia z progresją,

 • Metoda zaliczenia proporcjonalnego,

 • Metoda zaliczenia pełnego

5. Certyfikat rezydencji:

 • Definicja certyfikatu rezydencji

 • Znaczenie i cel certyfikatu rezydencji,

 • Kopia oraz skan certyfikatu rezydencji – czy możliwe?

 • praktyczne problemy i ich rozwiązania związane z certyfikatami rezydencji

6. Zyski przedsiębiorstw i pojęcie zakładu

 • Pojęcie zakładu w ustawach podatkowych oraz umowach międzynarodowych,

 • Powstanie zakładu,

 • Zasady opodatkowania zakładu

 • Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa transgranicznego

7. Obowiązki płatnika podatku u źródła:

 • Moment powstania obowiązku podatkowego,

 • Kurs waluty

 • „Ubruttowienie” należności – co oznacza i czy jest bezpieczne?

 • Podatek u źródła jako koszt uzyskania przychodu,

 • Złożenie deklaracji CIT10Z/PIT 8AR,

 • Obowiązki informacyjne – IFT-2/2R oraz IFT-1/1R,

 • Pozostałe obowiązki ciążące na płatnikach podatku u źródła

8. Opodatkowanie odsetek podatkiem u źródła

 • Odsetki od kredytów i pożyczek,

 • Odsetki cywilnoprawne (handlowe),

 • Warunki do zwolnienia od podatku u źródła od odsetek – regulacje krajowe, unijne, międzynarodowe

9. Należności licencyjne

 • Definicja należności licencyjnych

 • Licencje na programy komputerowe

 • „End user” – co to znaczy i wpływ na opodatkowanie?

 • Znaki towarowe oraz know-how

 • Używanie urządzenia przemysłowego,

 • Warunki do zwolnienia od podatku u źródła od odsetek – regulacje krajowe, unijne, międzynarodowe

10. Opodatkowanie dywidend i innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

 • Dywidendy a inne dochody (przychody) z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych,

 • Zastosowanie zwolnienia dywidendy z opodatkowania

 • Relacja regulacji krajowych, unijnych oraz międzynarodowych

11. Usługi niematerialne

 • Usługi niematerialne – definicja?

 • Usługi reklamowe (Facebook, Google)

 • Usługi prawne, doradcze

 • Czy nazwa usługi ma znaczenie?

 • Ryzyka związane z błędną kwalifikacją usług

12. Wynagrodzenie dyrektorów

 • Czy forma prawna zatrudnienia ma znaczenie?

 • Dodatki motywacyjne dla dyrektorów

13. Stosunek pracy – wynagrodzenie pracowników

 • Miejsce świadczenia pracy a miejsce opodatkowania

 • Okres przebywania za granicą, a obowiązek podatkowy

 • Praktyczne problemy związane z delegowaniem i oddelegowaniem pracowników

14. Nowe regulacje wchodzące w 2019 r.

 • Wypłata należności powyżej 2 mln złotych rocznie

 • Zatrzymanie podatku u źródła w organie podatkowym

 • Przesłanki zastosowania zwolnienia z podatku u źródła lub zastosowania obniżonej stawki podatku

Samir Kayyali

Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw. Obecnie nadzoruje departament obsługi rachunkowej i sprawozdawczości finansowej dedykowany obsłudze m. in. zagranicznych przedsiębiorców, w tym oddziałów. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szczególności restrukturyzację grup kapitałowych, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent międzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prelegent na wielu konferencjach i seminariach podatkowych, w tym dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach przygotowujących do egzaminu na doradcę podatkowego. Stale publikuje komentarze i artykuły zarówno w prasie eksperckiej jak i popularnej.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu