Przegląd zmian podatkowych z uwzględnieniem nowych obowiązków w podatku u źródła (WHT) oraz w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Samokształcenie

590,00

W 2019 r. w związku z uszczelnianiem systemu podatkowego ustawodawca nałożył na podatników szereg dodatkowych obowiązków, wprowadził  klauzule obejścia prawa (GAAR) w ordynacji podatkowej oraz w CIT, które nasuwają istotne wątpliwości interpretacyjne. Równocześnie w kodeksie karnym skarbowym rozszerzono katalog obowiązków w zakresie zdarzeń gospodarczych skutkujących sankcjami.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie podatkowe, na którym przekrojowo przedstawimy istotne zmiany w podatku u źródła, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. oraz które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r. Przedstawimy Państwu praktyczne uwagi związane z obliczeniem i poborem podatku, obowiązkami informacyjnymi i sprawozdawczymi, metodami unikania podwójnego opodatkowania, nową definicją tzw. beneficial owner. Wskażemy na określone w kodeksie karnym skarbowym sankcje za naruszenie obowiązków związanych z WHT.

W codziennej pracy nie można zapominać o obowiązkach informacyjnych w zakresie raportowania schematów podatkowych MDR, za których naruszenie kodeks karny skarbowy przewiduje karę grzywny do 720 stawek dziennych tj. 21,7 mln zł. Naszą intencją jest wyjaśnienie, które schematy oraz kto i w jakim terminie jest zobowiązany raportować.

Szkolenie jest dedykowane zarówno dla biegłych rewidentów, jak również kadry menadżerskiej odpowiadającej za zarządzanie finansami oraz rozliczenia podatkowe spółek.

.

I. Zmiana systemu poboru podatku u źródła od I 2020 r. oraz w 2019 r. (WHT)

 • CIT a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Modelowa Konwencja OECD

 • Katalog należności podlegających obowiązkowi pobrania podatku u źródła

 • Należyta staranność w podatku u źródła

 • Oświadczenie płatnika i opinia organu podatkowego – warunki nie niepobierania podatku

 • Wniosek o zwrot podatku

 • Rozszerzenie zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania a podatek u źródła

 • Sankcje w KKS dotyczące niedopełnienia obowiązków w zakresie WHT

II. Obowiązki biegłego rewidenta w zakresie raportowania schematów podatkowych – MDR

 • Porównanie zakresów przepisów polskich (ordynacji podatkowej) i unijnych dotyczących MDR. Objaśnienia Ministra Finansów.

 • Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych: standaryzowanych, krajowych, transgranicznych.

 • Definicja podmiotu kwalifikowanego.

 • Które schematy są objęte obowiązkiem raportowania?

 • Podmioty zobowiązane do raportowania (definicje i obowiązki)

  • Promotor

  • Korzystający

  • Wspomagający

 • Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

  • Terminy raportowania

  • Narzędzia raportowania udostępnione przez Ministerstwo Finansów - raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego

  • Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji

  • Sankcje administracyjne i karne

 • Zakres raportowanych informacji

 • Wewnętrzna procedura MDR

 

Edyta Duczyńska

Doradca Podatkowy nr  2124

Z wykształcenia prawnik oraz ekonomista- absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów polskich oraz międzynarodowych grup kapitałowych, w szczególności w zakresie doradztwa przy  procesach fuzji i przejęć, restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, prowadzenia audytów due diligence prawnych i podatkowych, sporządzania biznes planów oraz prospektów emisyjnych.

Pełnomocnik spółek przed organami podatkowymi i celno-skarbowymi, reprezentowała wielu klientów w sporach przed organami podatkowymi  oraz sądami administracyjnymi.

Prowadziła  bieżącą obsługę prawną i podatkową wielu podmiotów w zakresie m.in. prawa handlowego, prawa nieruchomości, praw autorskich, prawa ochrony konkurencji. W ramach współpracy z Zarządami spółek uczestniczyła w opracowaniu wielu strategii inwestycyjnych i rozwoju biznesu.

Autorka publikacji z zakresu podatków.

Członek  Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego II kadencji. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych II kadencji.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

 

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu