Zarządzanie ryzykiem biznesowym


1 200,00 +23% VAT

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności uczestników w zakresie praktycznej identyfikacji, analizy i postępowania z ryzykiem z wykorzystaniem standardów i dobrych praktyk zarządzania ryzykiem takich ISO 31000, COSOII oraz metodyki project management.

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli bardziej efektywnie i skutecznie identyfikować oraz analizować ryzyka  w swojej codziennej pracy, procesach i projektach. Analiza ryzyk pozwoli im również określić na ile dotychczasowe funkcjonujące w organizacji metody postępowania z ryzykiem są adekwatne do profilu ryzyka organizacji. Uzyskana wiedza umożliwi uczestnikom szkolenia dalsze doskonalenie istniejących elementów procesu zarządzania ryzykiem.

Szkolenie skierowane do:

 • pracowników przedsiębiorstw wszystkich branż,
 • kierowników,
 • menadżerów,
 • członków zarządów i rad nadzorczych.

Wiedza pozyskana w trakcie szkolenia znajdzie również doskonałe zastosowanie w:

 • sektorze publicznym,
 • organizacjach non-profit.

1. Ryzyko i niepewność w biznesie - wprowadzenie

2. Podejście procesowe i standardy zarządzania ryzykiem

 • Ład Korporacyjny, regulacje polskie i zagraniczne,
 • ERM, standardy zarządzania ryzykiem ISO 31000, COSO II,
 • Relacje z innymi procesami (TQM, lean, audyt, IT risk, compliance, BCM).

3. Proces zarządzania ryzykiem: kontekst zarządzania ryzykiem

 • Kontekst zewnętrzny i wewnętrzny,
 • Analiza interesariuszy. 

4. Proces zarządzania ryzykiem: identyfikacja i analiza ryzyka

 • Techniki i narzędzia identyfikacji ryzyka (burze mózgów, Ischikawa, Bow–tie),
 • Listy kontrolne, przegląd dokumentacji i inne,
 • Tworzenie rejestru ryzyka.

5.  Proces zarządzania ryzykiem – ewaluacja ryzyka

 • Metody oceny ryzyka ilościowe i jakościowe:
  - definiowanie kryteriów oceny ryzyk,
  - amapa ryzyka.

6. Proces zarządzania ryzykiem – postępowanie z ryzykiem

 • Wybór reakcji na ryzyko
 • Właściciele ryzyka i odpowiedzialni za ryzyko
 • Określanie apetytu na ryzyko, tolerancja ryzyka, limity ryzyka

7. Elementy procesu zarządzania ryzykiem – monitorowanie i przegląd

 • Kluczowe wskaźniki ryzyka KRI; relacje z KPI,
 • Dokumentacja procesu.

8.  Show killerzy zarządzania ryzykiem

9. Podsumowanie, wnioski

 

Na szkolenie składają się interaktywne prezentacje, sesje Q&A, burze mózgów oraz ćwiczenia na studium przypadku, gdzie uczestnicy będą identyfikować ryzyka, przeprowadzą ich analizę przyczynowo-skutkową (RCA), przeanalizują i zweryfikują kryteria oceny ryzyka, określą wielkość ryzyk oraz określą i zweryfikują sposoby postępowania z ryzykami.

Jerzy Podlewski

Ekspert zarządzania ryzykiem biznesowym i gospodarczym. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe, krajowe i zagraniczne w obszarze zarządzania ryzykiem. Doktor nauk ekonomicznych.

Doradca zarządów przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem i trener biznesu.

Wieloletni Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK i członek Europejskiej Federacja Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem FERMA. Uczestnik zagranicznych konferencji risk managerów.

Autor książek i e-booków, publikacji naukowych i prasowych, w tym stałej rubryki o zarządzaniu ryzykiem w „Gazecie Ubezpieczeniowej”. Prelegent i panelista na konferencjach m.in. Coface Country Risk, Dyrektor Finansowy Roku, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, Gazety Ubezpieczeniowej, Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu. Wykładowca programu „Profesjonalna rada nadzorcza” Ministerstwa Skarbu Państwa i GPW.

Wykładowca szkół biznesu i anglojęzycznych MBA. Od 2009 roku prowadzi popularny portal Ryzykonomia, wydaje Newsletter i nagrywa audio podcast o zarządzaniu ryzykiem.  

Godziny szkolenia:
09.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504 przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew, a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca należy wysiąść na przystanku Orzycka

Opłata obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie

Termin płatności:
Tydzień przed terminem rozpoczęcia szkolenia, drogą mailową rozsyłane będą informacje organizacyjne oraz prośba o uiszczenie opłaty.

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Karolina Łąkowska
Menedżer ds. projektów szkoleniowych
e-mail, 22 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu