Kodeks spółek handlowych dla księgowych

 

400,00 +23% VAT

1.  Akceptacja klienta i zlecenia

 • Analiza sytuacji prawnej klienta na podstawie danych z wypisu KRS (analiza danych na przykładach wypisów z KRS)

 • Analiza formy prawnej a reprezentacja klienta

 • Realizacja usług atestacyjnych – założenia i MSUA – 3000

2. Akceptacja i kontynuacja zlecenia

 • Kwalifikacja zlecenia – usługi biegłego określone w k.s.h.

 • Określenie beneficjenta ostatecznego – wpływ na przyjęcie i kontynuację zlecenia

 • „Zlecający” w realizacji usług biegłego rewidenta określonych  w k.s.h.

3. Planowanie realizacji badania i innych usług

 • Badanie sprawozdań finansowych

 • Inne usługi biegłego rewidenta określone w k.s.h.

4. Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego – typowe zagadnienia wpływu form prawnych działalności na proces badania sprawozdania finansowego

 • Spółki osobowe

5. Kodeks Spółek Handlowych w procesach restrukturyzacji

 • Zarys procedury prawnej łączenia spółek

 • Zakres odpowiedzialności biegłego

 • Zarys procedury prawnej podziału spółki

6. Badanie planu połączenia , podziału i przekształcenia – standardy realizacji usług

 • Plan połączenia i jego badanie

 • Plan podziału i jego badanie

 • Plan przekształcenia i jego badanie

7. Inne usługi, które mogą być przeprowadzane i określone w ramach k.s.h. – charakterystyka usługi, jej przeprowadzenie i dokumentowanie

 • Weryfikacja ceny udziału w sp. z o. o. (art.182 § 4 i art. 185 § 1)

 • Kontrola, nadzór:  badanie rachunkowości i działalności spółki z o.o., na żądanie wspólników reprezentujących co najmniej 10% kapitału (art. 223, 224, 225, 226)

 • Raport z badania rachunkowości lub działalności sp. z o.o. (art. 223 i 225)

 • Aporty w spółce akcyjnej - badanie sprawozdania założycieli/zarządu spółki akcyjnej (art. 312 w związku z art. 311, (art. 431 i 312, art. 449 i 312)

 • Badanie sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia majątku spółki od akcjonariuszy (art. 394 i 312 w związku z art. 311)

 • Weryfikacja wyceny akcji nienotowanych na rynku regulowanym w związku z wykupem akcji po istotnej zmianie przedmiotu działalności (art. 417 i 312)

 • Weryfikacja wyceny akcji podlegających przymusowemu wykupowi od akcjonariusz mniejszościowych (art. 418 i 312)

 • Badanie bilansu, rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki. (art. 442)

 • Badanie wyceny aktywów i pasywów spółki jawnej, w której wszyscy wspólnie prowadzili sprawy spółki, w związku z przekształceniem takiej spółki (art. 572)

Ewa Jakubczyk-Cały

Biegły rewident z szerokim doświadczeniem. Jest Partnerem Zarządzającym firmy audytorsko – konsultingowej PKF Consult, działającej na polskim rynku od ponad 25 lat. Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie  przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. 

W swojej firmie wdrażała, jako jeden z pierwszych pracodawców, Pracownicze Plany Emerytalne. 

Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Była członkiem: Komisji Nadzoru Audytowego (KNA) w latach 2009-2016, Sądu Giełdowego przy GPW w Warszawie. Jest członkiem Komisji Etyki przy PIBR. Absolwentka Strategic Leadership Academy w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie.

Wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autorka materiałów szkoleniowych i licznych publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.

 

Agnieszka Chamera

Prawnik, doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, w tym między innymi problemów na styku prawa cywilnego i handlowego z prawem podatkowym. Posiada bogate doświadczenie m.in. w zakresie aspektów prawnych i podatkowych procesów restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym obsługi prawnej i podatkowej procesów połączeń, podziałów i przekształceń spółek, transakcji aportowych, obługi podatkowej transakcji M&A, due diligence prawno - podatkowego.

Pełnomocnik spółek w sporach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków, w tym na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Autor publikacji prasowych z zakresu prawa podatkowego. Wspólnik PKF Consult i Partner Zarządzający departamentem doradztwa podatkowego.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.30

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

 • Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504, przystanek Gotarda

 • Metro: stacja Służew a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca - należy wysiąść na przystanku Orzycka

 


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu