Nowe regulacje w zakresie Komitetów Audytu w spółkach publicznych

750,00 +23% VAT

Korzyści dla uczestników:

W ramach szkolenia zostaną omówione regulacje modyfikujące obowiązki związane z utworzeniem komitetu audytu oraz jego zadaniami. Dodatkowo analizie zostaną poddane liczne obowiązki dokumentacyjne jednostek zainteresowania publicznego (JZP) odnoszące się do przygotowania polityki świadczenia przez firmę audytorską dozwolonych usług niebędących badaniem, określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez JZP, a także przygotowania regulaminu działania komitetu audytu lub regulaminu działania rady nadzorczej.

Adresaci szkolenia:

 • członkowie komitetów audytu
 • członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • dyrektorzy biur zarządów
 • przedstawiciele biur nadzorów właścicielskich
 • dyrektorzy finansowi spółek publicznych
 • osoby odpowiedzialne za raportowanie do KNF

 

Do pobrania

10:00 – 10:15 CEL I WAGA ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z REGULACJI:

 1. Dyrektywa 2014/56/UE i szczególne regulacje dotyczące jednostek zainteresowania publicz¬nego – rozporządzenie 537/2014 Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych wymogów badań sprawozdań finansowych.
 2. Zagadnienia nadzoru właścicielskiego w nowej ustawie o biegłych rewidentach z dnia 1 czerwca 2017 r.

Prowadzenie: Ewa Jakubczyk – Cały, Partner Zarządzający PKF Consult

10:15 – 11:45 RADY NADZORCZE I KOMITETY AUDYTU W NOWYCH REGULACJACH

 1. Kategorie jednostek objętych nowymi regulacjami. Przewidywany wpływ nowelizacji na współpracę właścicieli, zarządu, rady nadzorczej i jej komitetu audytu
 2. Komitet audytu: umiejscowienie, kryteria wyboru członków, ich zadania i odpowie¬dzialność
 3. Rodzaj i nieuchronność sankcji za naruszenie regulacji
 4. Wybór biegłego rewidenta – zadania budowy procedur i polityk przez Komitety Audytu
 5. Zmiany form sprawozdań biegłych rewidentów dla komitetów audytu i rad nadzorczych
 6. Inne wybrane zagadnienia

          Prowadzenie: Ewa Jakubczyk – Cały, Partner Zarządzający PKF Consult


11:45 – 12: 00 PRZERWA

12:00 – 13:30 CZY STATUTY I REGULACJE CORPORATE GOVERNANCE BĘDĄ WYMAGAŁY 
                       ZMIAN W SPÓŁKACH PUBLICZNYCH 

 

 1. Powołanie członków rad nadzorczych przez akcjonariuszy
 2. Komitety audytu – jak dobierać ich członków, wymogi niezależności i kwalifikacji
 3. Obowiązki komitetów audytu – są w regulacjach, a jakie są prawa?
 4. Wynagrodzenia dla członków komitetu audytu versus sankcje i ich asekuracja
 5. Jak kształtować regulaminy działania rad nadzorczych i komitetów audytu?
 6. Czy zmieniać statuty?
 7. Relacja: Komitet Audytu a Rada Nadzorcza
 8. Spójność regulacyjna:

•    ustawa o biegłych rewidentach
•    k.s.h.
•    statut
•    Regulamin działania Rady Nadzorczej, Zarządu i Komitetu Audytu

Prowadzenie: Agnieszka Chamera, Partner PKF Consult


13:30 – 14:15 LUNCH
14:15 – 15:30 NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA SPÓJNOŚCI WEWNĘTRZNYCH REGULACJI W 
                       SPÓŁCE Z NOWĄ USTAWĄ 

 1. Czy trzeba zmienić statut, kto powołuje Komitet Audytu?
 2. Jak sprawić aby akcjonariusze do rady nadzorczej powołali członków spełniających kryteria niezależności i kompetencji?
 3. Polityki i procedury wyboru biegłego rewidenta, czym to się różni i jak je przygotować?
 4. Zawiadomienie do KNF o organie wybierającym firmę audytorską do badania sprawozdań
 5. Jak kształtować regulamin działań Rady Nadzorczej
 6. Przykładowy roczny plan pracy Komitetu Audytu

Prowadzenie: Prowadzenie: Agnieszka Chamera, Partner PKF Consult


 

Do pobrania

Termin:
28 wrzesień 2017

Godziny szkolenia:
10.00 - 15.30

Miejsce szkolenia:
Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6, lok. 1B w Warszawie

Wskazówki dojazdu komunikacją miejską:

Autobusy: z Dworca Centralnego nr 504 przystanek Gotarda
Metro: stacja Służew, a następnie autobusem 193 w kierunku Służewca należy wysiąść na przystanku Orzycka

Do pobrania

Ewa Jakubczyk-Cały

Partner Zarządzający PKF Consult, biegły rewident nr 1326, ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów i zarządzania. Członek Komisji Nadzoru Audytowego w latach 2009 -2016, członek Komisji ds. etyki przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, członek Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek. Wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach (m.in. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych i  Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów). Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej.  Autorka książek i szeregu publikacji związanych
z zagadnieniami rachunkowości i finansów spółek kapitałowych.

 

Agnieszka Chamera
Partner PKF Consult. Prawnik, licencjonowany doradca podatkowy nr 10220. 
Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie podatkowym i w doradztwie przy przekształceniach spółek, 
jak również sporządzaniu analiz due diligence i dokumentacji cen transferowych. 
Wykładowca w dziedzinie prawa i podatków na szkoleniach z zakresu k.s.h. i ustaw podatkowych.

Do pobrania

Cena uczestnictwa:
750 zł  + 23% VAT

Opłata obejmuje:
Wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia.

Rabaty:
10% dla Klientów PKF Consult
10% dla osób zgłaszających się na więcej niż jedno szkolenie

Dane do płatności:
Wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej,

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

Do pobrania

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, +48 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, +48 22 560 76 55

Grzegorz Lenkiewicz
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 33

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu