Zmiany w podatku VAT od 2019 r.

 

600,00 +23% VAT

Cel szkolenia: zaprezentowanie zagadnień związanych z praktycznym stosowaniem przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Podczas zajęć zostaną omówione regulacje prawne oraz najczęściej spotykane problemy (z naciskiem na zagadnienia będące przedmiotem sporów z organami podatkowymi).

Uczestnicy będą potrafili dokonać identyfikacji możliwych skutków podatkowych zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2019 roku oraz ma świadomość obszarów rodzących ryzyko podatkowe.

I. Obowiązkowa podzielona płatność - VAT (1.11.2019):

 • Pojęcie podzielonej płatności i istota mechanizmu

 • Likwidacja odwrotnych obciążeń

 • Obowiązek odpowiedniego oznaczania faktury VAT

 • Kwota 15.000 i sposób jej kalkulacji dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

 • Nowy załącznik nr 15 kluczowy dla MPP

 • Sankcja 30 % dla świadczeniodawcy

 • Sankcja 30 % dla nabywcy i jej zakres

 • Odpowiedzialność solidarna w ramach MPP

 • Nowe zbiorcze przelewy i ich zakres

 • Zaliczka a MPP

 • Szersza możliwość ,,upłynniania" rachunku VAT

 • Poszerzenie przypadków odnowy zwrotu z rachunku VAT

 • Zmiany w prawie bankowym i prawie karnym skarbowym

 • Przepisy przejściowe i końcowe (transakcje na przełomie) 

 • Faktoring a MPP

II. WIS i nowa matryca stawek VAT (1.11.2019/1.4.2020):  

 • Wiążąca Informacja Stawkowa

  • Pojęcie Wiążącej Informacji Stawkowej i organ właściwy

  • Związanie organów WIS

  • Wniosek i jego elementy

  • Opłaty i procedura wydawania WIS

 • Nowa matryca stawek VAT

  • Wprowadzenie klasyfikacji celnej dla towarów (CN)

  • Nowe PKWIU dla usług

  • Zmiany merytoryczne w zakresie wysokości opodatkowania (towary/usługi dla których obniżono lub podwyższono VAT)

  • Okresy przejściowe dla niektórych grup towarowych

  • Wejście w życie i przepisy przejściowe

III. Biała i czarna lista podatników oraz korekta kosztów (1.9.2019/1.1.2020):

 • Nowy poszerzony wykaz podatników

 • Aktualizacja wykazu i zakres publikowanych danych

 • Publikacja numerów rachunków bankowych i historii podatnika

 • Korekty kosztów przy płatnościach na rachunek spoza wykazu

 • Przepisy przejściowe i końcowe

IV. Likwidacja deklaracji VAT i pozostałe zmiany:

 • Likwidacja deklaracji VAT i jej zakres

 • JPK_VDEK nowa struktura

 • Wejście w życie dla różnych grup podatników w 2020 r.

 • Nowe elementy ewidencji

 • Korekta JPK a zwrot VAT

 • Sankcja 500 zł za każdy błąd i jej zakres zastosowania

 • Pozostałe zmiany:

  • Modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części;

  • Obniżeniu wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15% w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej w trakcie kontroli celno-skarbowej; 

  • Wyłączeniu możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;

  • Uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy

V. Kasy fiskalne ,,on-line":

 • Co oznacza nowy tryb fiskalizacji?

 • 2020 - pierwsze grupy podatników muszą zakupić kasy ,,on-line"

 • Centralne Repozytorium Kas i kontrolna zdalna ewidencji na kasie

 • Wymogi techniczne nowego typu kas i ulga na zakup nowej kasy

 • Do kiedy można stosować kasy fiskalne starego typu?

 • Paragon w formie elektronicznej a paragon tradycyjny

 • Sankcje

 • Objęcie wszystkich podatników wymogiem instalacji i zakupu kas „on-line”

Jarosław Stankiewicz

Praktyk z 25-letnim doświadczeniem. Doświadczony ekonomista, certyfikowany trener biznesu. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania finansami prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz rachunkowości i audytu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Na swoim koncie ma zrealizowanych ponad 1 000 dni szkoleniowych  dla przedsiębiorstw, uczelni wyższych i jednostek samorządowych. Posiada praktyczne doświadczenie pozyskane m.in. podczas pracy na stanowiskach zarządczych oraz przy realizacji dużych projektów szkoleniowo-doradczych.

Szkolenia prowadzi warsztatowo, kładąc nacisk na aspekty praktyczne, odnoszące się do specyfiki pracy uczestników zajęć. W działalności dydaktycznej wykorzystuje praktyczne doświadczenia zawodowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Dane do płatności:

wpłat należy dokonywać na konto PKF Consult Spółka z o.o. Sp. k. w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej.

Numer konta: 46 8923 0008 0131 2888 2012 0001

Na przelewie bankowym prosimy wpisać imię i nazwisko oraz termin i nazwę szkolenia.

 

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Miejsce szkolenia:

Siedziba PKF przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B w Warszawie


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Anna Ciucias
Koordynator projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu