Krajowa Administracja Skarbowa 2017-nowe regulacje dla podatników

 

Cel i korzyści dla uczestników:

Program szkolenia obejmuje szczegółowe omówienie szans i zagrożeń związanych z restrukturyzacją administracji podatkowej poprzez powołanie tzw. Krajowej Administracji Skarbowej. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat nowych regulacji, która pozwoli im w sposób świadomy komunikować się z właściwymi organami podatkowymi. Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zmian, łącznie z analizą porównawczą starych i nowych rozwiązań.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do:

 • doradców podatkowych,
 • księgowych,
 • pracowników działu księgowości,
 • organów zarządzających,
 • osób zajmujących się obsługą finansową przedsiębiorców.

1. Podstawa prawna utworzenia i funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),
2. Cele i założenia ustawy o KAS,
3. Struktura KAS oraz organy wchodzące w jej skład,
4. Zadania KAS w świetle ustawy,
5. Kompetencje i zakres działania organów KAS, w tym:

 • Minister Finansów i Rozwoju,
 • Szef Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Dyrektor Izby Administracji Skarbowej,
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
 • Naczelnik urzędu celno-skarbowego,
 • Naczelnik urzędu skarbowego,
 • Jednostki organizacyjne KAS,

6. Działalność informacyjna KAS,
7. Obsługa i wsparcie podatników jako przedmiot działalności KAS,
8. Zmiany w zakresie procedur postępowania (w tym kontrola celno-skarbowa, audyt i czynności audytowe, urzędowe sprawdzenia),
9. Właściwość miejscowa organów podatkowych – zmiany w wyniku nowelizacji,
10. Kooperacja KAS z innymi podmiotami w zakresie wymiany informacji,
11. Uprawnienia organów i funkcjonariuszy KAS,
12. Rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych,
13. Procedura celno-skarbowa,
14. Dyskusja nt. zmiany sytuacji podatnika w obliczu wprowadzonych zmian.

Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, +48 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, +48 22 560 76 55

Grzegorz Lenkiewicz
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 33

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, +48 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 18-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu