Moduł XIV - Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie badania sprawozdań finansowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia innych usług atestacyjnych

 

Program szkolenia
 

I. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Pojęcie małej i średniej jednostki w regulacjach krajowych i EU.
 • Specyfika rodzaju działalności i zarządzanie ryzykiem w małych i średnich podmiotach.
 • Definicja, istota i cele kontroli wewnętrznej.
 • Możliwość polegania na skuteczności systemu kontroli wewnętrznej a ryzyko zlecenia, wielkość i specyfika jednostki (w tym niesformalizowane procedury kontrolne).
   

II. Wykorzystanie systemu kontroli wewnętrznej według KSRF w brzmieniu MSB – zagadnienia ogólne

 • Obowiązek i możliwość wykorzystania kontroli wewnętrznej w badaniu (poczynając od procedur akceptacji klienta).
 • Miejsce kontroli wewnętrznej w modelu badania według MSB.
 • Wpływ systemów IT, wykorzystywanych w jednostce, na proces badania.
 • Wady i zalety korzystania z oceny systemu kontroli wewnętrznej – wpływ na pracochłonność, efektywność i skuteczność badania (w tym wybór prób, częstotliwość testowania kontroli oraz badanie transakcji masowych).
 • Reakcja na możliwość obejścia kontroli wewnętrznej i ryzyko oszustwa.
 • Korzystanie z pomocy eksperta.
 • Przykłady i zadania sytuacyjne.
   

III. Cele i komponenty systemu kontroli wewnętrznej a reakcja rewizyjna

 • Model COSO i inne modele a MSB.
 • Cele i komponenty systemu kontroli wewnętrznej:
  •  środowisko kontroli,
  •  procesy oceny ryzyka przez jednostkę,
  •  system informacyjny,
  •  działania kontrolne znaczące dla badania,
  •  monitorowanie kontroli.
 • Oczekiwania co do skuteczności kontroli wewnętrznej w danym obszarze a reakcja rewizyjna.
 • Elementy kontroli na poziomie jednostki i procesów biznesowych.
 • Ocena modelu kontroli wewnętrznej – w tym proces 4 kroków.
 • Specyfika rozwiązań kontroli w odniesieniu do transakcji typowych oraz nietypowych.
 • Zalety łączenia badań wiarygodności z badaniami zgodności.
 • Możliwość wykorzystania dowodów badania w zakresie kontroli wewnętrznej sporządzonych przez innych biegłych (KSRF 402).
 • Przykłady i zadania sytuacyjne.
   

IV. Kontrola wewnętrzna a systemy IT

 • Wpływ stopnia zinformatyzowania działalności jednostki na proces badania (w tym ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego) i model kontroli wewnętrznej (szanse i zagrożenia).
 • Znaczenie kontroli IT w procesie badania.
 • Kontrole ogólne i aplikacyjne IT.
 • Kontrole ręczne i automatyczne.
 • Możliwość wykorzystania informatycznych narzędzi wspomagających badanie.
 • Korzystanie z pomocy ekspertów.
 • Przykłady i zadania sytuacyjne.
   

V. Zagadnienia związane z kontrolą wewnętrzną w dokumentacji z badania

 •  Przykłady dokumentacji – Rozpoznanie, wdrożenie i funkcjonowanie komponentów kontroli wewnętrznej, możliwość uproszczeń.
   

VI. Wykorzystanie kontroli wewnętrznej w procesie świadczenia innych niż badanie usług atestacyjnych

 • Wiedza na temat systemu kontroli wewnętrznej wymagana przy świadczeniu innych usług – nacisk na obszary różnic w stosunku do tego co jest wymagane przy badaniu.
 • Atestacja elementów systemu kontroli wewnętrznej klienta jako przykład rozwoju innych niż badanie sprawozdań finansowych usług biegłego rewidenta.
 • Wykorzystanie KSRF 3402.
 • Przykłady i zadania sytuacyjne.
   

 

Sprawdzian wiadomości


Skontaktuj się z nami

Małgorzata Buf-Jabłońska
Dyrektor Centrum Edukacji
e-mail, 22 560 76 71

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. szkoleń
e-mail, 22 560 76 55

Tomasz Oleszek
Koordynator ds. Rozwoju Usług i Sprzedaży
e-mail, 22 495 76 02

Szkolenia wg. kategorii

Szkolenia wg. lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 700 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

4

Posiadamy 19-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

Zrealizowaliśmy ponad 700 szkoleń dla blisko 15000 słuchaczy - czyli ponad 7800 godzin zajęć przeprowadzonych przez wykładowców PKF

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
Forum Biznesu
Kariera w finansach
Klub integracji europejskiej
PUDS
Rach
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu