Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie w obliczu COVID-19

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej

490,00 +23% VAT

Korzyści:

Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom, kredytobiorcom oraz przedsiębiorstwom narażonym na ryzyko cen surowców. Kursanci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym,  stopy procentowej oraz cen surowców.

Program obejmuje praktyczne umiejętności tworzenia polityki zabezpieczeń z wykorzystaniem instrumentów pochodnych notowanych na rynku międzybankowym, oraz na światowych giełdach.

 

Szkolenie skierowane jest do:

 • Właścicieli firm

 • Osób odpowiedzialnych za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

 • Dyrektorów finansowych

 • Kontrolerów finansowych

 • Głównych księgowych

 • Menedżerów działu skarbu

 • Pracowników działów handlowych

 • Specjalistów w działach finansowych przedsiębiorstw

1. Czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych

2. Hedging operacyjny w przedsiębiorstwie

3. Polityka zabezpieczeń ryzyk finansowych:

 • jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?

 • podstawowe wytyczne dokumentacji regulującej proces zarządzania ryzykiem

 • praktyczne wskazówki

4. Zarządzanie ryzykiem walutowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych:

 • kontrakty terminowe FX Forward

 • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie), strategie opcyjne

 • transakcje FX Swap

5. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:

 • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych

 • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce

 • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych

6. Ryzyko memoriałowo-księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym

7. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej:

 • zabezpieczanie ryzyka stopy procentowej w długoterminowych kredytach inwestycyjnych, w programach emisji papierów dłużnych, w transakcjach project finance

 • transakcje IRS

 • opcje na stopę procentową (Cap, Floor), strategie opcyjne

 • kredyty ze stałą stopą procentową

8. Zabezpieczanie ryzyka cen surowców (hedging surowcowy):

 • korelacja jako warunek niezbędny w efektywnym wykorzystaniu towarowych instrumentów pochodnych

 • swapy towarowe w praktyce (swap azjatycki, bullet swap)

 • kontraktowe transakcje terminowe (futures)

 • opcje towarowe

9. Dokumentacja dla klientów korzystających z transakcji pochodnych:

 • umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID

10. Limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)

11. Realne i ukryte koszty utrzymywania sald środków finansowych (bariera w efektywnym zarządzaniu ryzykiem)

 

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Aktualną ścieżkę kariery rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r.

Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady, materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe i lunch. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

 

Godziny szkolenia: 9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.


Skontaktuj się z nami

Karolina Łąkowska
Dyrektor Centrum Edukacji
607 595 131, (22) 560 76 70

e-mail

Patrycja Lichacy
Koordynator ds. projektów szkoleniowych
693 333 558, (22) 560 76 70

e-mail

Paweł Jaczewski
Menedżer ds. sprzedaży szkoleń
e-mail
601 832 482, (22) 495 76 02

Katarzyna Szymczyk
Koordynator ds. rozwoju i sprzedaży usług szkoleniowych

e-mail

Szkolenia wg kategorii

Szkolenia wg lokalizacji

Zamów szkolenie

Jeśli nie znalazłeś szkolenia dla siebie, napisz nam, czego potrzebuje Twoja firma.

Informacje o szkoleniach

Dziękujemy! Twój adres e-mail został dodany do bazy danych.

Dlaczego PKF

1

Szkolimy blisko 950 biegłych rewidentów rocznie z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej

2

Wysokie kompetencje naszych wykładowców i "wzorcowe" realizowanie programów szkoleń potwierdzone zostały przez wizytacje przedstawicieli KRBR

3

Wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe pracowników to wzrost konkurencyjności na rynku. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu zapewnienie efektywnego rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników.

4

Posiadamy 20-letnie doświadczenie w szkoleniu biegłych rewidentów z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej na podstawie zezwolenia KRBR

5

W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań odrzucamy utarte schematy. Szukamy właściwej drogi, skrojonej na miarę oczekiwań naszych Klientów.

Zaufali nam
PTWP S.A.
Poczta Polska
PAP S.A.
Grupa Lotos S.A.
WSiP S.A.
Prochem S.A.
Sokołów S.A.
Pekaes S.A.
Grupa Wydawnicza Infor S.A.
ZT Kruszwica S.A.
Aplisens S.A.
PKP Intercity Sp. z o.o.
Hawe S.A.
Bumar Sp. z o.o.
Phoenix Pharma Sp. z o.o.
Nasi partnerzy
GoldenLine LinkedIn YouTube Facebook Google+ SlideShare Isuu